Zaznacz stronę

Wczoraj, 16 stycznia w Domu Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej odbyła się prezentacja prac dyplomowych zrealizowanych przez studentów Instytutu Techniki.

Współpraca z lokalnym biznesem

Wśród studentów, nauczycieli akademickich, dyrekcji Instytutu i Rektor Uczelni na prezentacji pojawili się przedstawiciele lokalnego biznesu. Jak podkreślił dyrektor Instytutu Techniki dr Tomasz Czyszpak, przedstawiciele firm służyli pomocą studentom już na etapie przygotowywania projektów dyplomowych. Podziękował również za wsparcie w trakcie roku akademickiego, jako przykład podając przekazanie przez firmę Pivexin Technology nowego stanowiska dydaktycznego dla studentów PWSZ w Raciborzu.

JM Rektor Ewa Stachura podkreśliła wagę działalności Instytutu Techniki oraz dumę z wysokiej jakości prezentowanych prac. Rektor pogratulowała również całej kadrze instytutu uruchomienia w bieżącym roku akademickim kierunku “Zarządzanie i inżynieria produkcji”.

 

Najlepsze prace

Studenci w trakcie wystąpień krótko omówili najważniejsze cechy swoich prac. Następnie przedsiębiorcy dokonali wnikliwych ocen projektów, wyłaniając zwycięską pracę.

Nagrodzono następujące osoby:

 

Nagroda główna:

Aleksandra Styl

Temat projektu: Egzoszkielet wspomagający sprawność ruchową osób niepełnosprawnych.

Opiekun projektu dr inż. Małgorzata Kuchta

 

Wyróżnienia

Imię i nazwisko: Kamil Zając
Temat projektu: Mobilna platforma transportowa do zastosowań przemysłowych.
Opiekun projektu prof. hab. inż. Gabriel Kost

Imię i nazwisko: Sylwester Radziszewski
Temat projektu: Układ pomiarowy monitorujący parametry podczas lotu paralotnią.
Opiekun projektu dr inż. Małgorzata Kuchta