Zaznacz stronę

W Instytucie Architektury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w dniach 6 i 7 kwietnia przeprowadzony został egzamin inżynierski. Ze względu na obowiązujące regulacje i obostrzenia, obrona prac inżynierskich odbyła się w formie zdalnej.

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii i dobrze rozwiniętej infrastruktury informatycznej Uczelni możliwe było spełnienie merytorycznych kryteriów, jakie muszą spełniać egzaminy inżynierskie. Niezbędne były również korekty w zapisach regulaminów i zarządzeń regulujących poszczególne procedury w Uczelni, wysiłek organizacyjny pracowników Instytutu Architektury i administracji PWSZ w Raciborzu.

Podobnie jak w poprzednich latach każdy ze studentów – dyplomantów uczestniczył w dwustopniowym egzaminie końcowym: w pierwszej części odpowiadał przed Komisją na trzy pytania dotyczące wiedzy zdobytej podczas studiów, a następnie, podczas wideokonferencji, najpierw prezentował swoją pracę inżynierską – projekt architektoniczny, a następnie uczestniczył w dyskusji nad swoim projektem prowadzonej przez członków Komisji Egzaminacyjnej.  

Zarówno promotorzy jak i recenzenci przyznają, iż tegoroczny poziom prezentowanych przez dyplomantów prac jest bardzo wysoki. Wszyscy dyplomanci złożyli egzamin z wynikiem pozytywnym. Okazało się, że obrona „przez Internet” nie zmniejsza poziomu stresu. Dyplomanci, zdając sobie sprawę z wagi wydarzenia – jak co roku – okazywali zdenerwowanie, co nie wpłynęło negatywnie na jakość prezentacji i osiągnięcie dobrego końcowego rezultatu. 

Warto dodać, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu jest pierwszą uczelnią na śląsku i jedną z pierwszych w Polsce, która przeprowadziła obrony online na kierunku architektura.

Skip to content