Zaznacz stronę

Dziś 9 lutego w Instytucie Architektury odbyła się publiczna prezentacja projektów przyszłych architektów PWSZ w Raciborzu. Ciekawym przykładem adresowanym do lokalnej społeczności i zaproszenia mieszkańców do szerokiej dyskusji na temat  przyszłości centralnych obszarów miasta, jest inicjatywa jaką podjęły władze Wodzisławia Śląskiego zapraszając do współpracy studentów kierunku Architektura PWSZ w Raciborzu celem wypracowania koncepcji i propozycji przywrócenia aktywności w przestrzeni Rynku tego miasta i stworzenie przestrzeni scalającej życie mieszkańców miasta i umożliwiającej im integrację. Studenci 4 roku studiów mieli niebywałą okazję podjąć się realnego tematu rewitalizacji przestrzeni Rynku miasta . To bardzo poważne i trudne zadanie zważywszy na rolę jaką w przestrzeni miasta odgrywa zazwyczaj historyczne centrum. Efektem kilkumiesięcznej pracy są koncepcje, które zostały zaprezentowane przez samych autorów przed znakomitym gronem przybyłych gości –przedstawicieli władz raciborskiej Uczelni w obecności JM Rektora dr Pawła Strózika, Prorektorów PWSZ w Raciborzu oraz, przedstawicieli władz miasta Wodzisław Śląski na czele z prezydentem Mirosławem Kiecą, jak również cenionych przedstawicieli świata architektów w osobie arch. Marleny Wolnik (MW Architekci) członka Izby Zawodowej Architektów RP.

Wykonane przez studentów koncepcje projektowe spotkały się z pełnym uznaniem. Podkreślano bardzo wysokim poziom graficzny. Zauważono również właściwą dla młodych architektów nieskrępowaną odwagą twórczą,  a zarazem profesjonalne i dojrzałe podejście do rozwiązywania tego niełatwego przecież zadania projektowego. Studenci pokazali, że dla przyszłych architektów ogromne znaczenie ma nie tylko  umiejętność projektowania ale także poczucie świadomości i roli jaką będą pełnić w społeczeństwie mając wpływ na kształtowanie przestrzeni oraz jak ważna jest umiejętność dostrzegania istniejących problemów.

Władze Wodzisławia Śląskiego wspólnie z kadrą Instytutu Architektury i Władzami Uczelni wyróżniły pracę autorstwa studentek: Sary Dzierzengi i Karoliny Kowalskiej oraz zdecydowano, że wszystkie koncepcje zostaną przedstawione publicznie mieszkańcom późną wiosną na rynku w Wodzisławiu Śląskim.

Skip to content