Zaznacz stronę
Koordynator Uczelniany
mgr inż. Krzysztof Fedyn
krzysztof.fedyn@pwsz.raciborz.edu.pl
32 415 50 20 wew. 205
Budynek A, pok. 131
Biuro Programu Erasmus+
mgr Katarzyna Kasowska
katarzyna.kasowska@pwsz.raciborz.edu.pl
32 415 50 20 wew. 180
Budynek A, pok. 131-2
Koordynatorami instytutowymi są dyrektorzy instytutów:

Instytut Techniki:
dr inż. Małgorzata Kuchta
malgorzata.kuchta@pwsz.raciborz.edu.pl
32 415 50 20 wew. 164
Budynek A, pok. 318

Instytut Studiów Społecznych
dr Dariusz Chojecki
32 415 50 20 wew. 166
dariusz.chojecki@pwsz.raciborz.edu.pl
Budynek A, pok. 322
Instytut Architektury
dr inż. arch. Joanna Sokołowska – Moskwiak
joanna.moskwiak@pwsz.raciborz.edu.pl
32 415 50 20 wew. 130
Budynek A, pok. 140
Instytut Neofilologii
dr Daniel Vogel, doc.
daniel.vogel@pwsz.raciborz.edu.pl
32 415 50 20
Budynek B, pok. 112

Instytut Kultury Fizycznej
dr Andrzej Samołyk
andrzej.samolyk@pwsz.raciborz.edu.pl
32 415 50 20 wew. 176
Budynek A, pok. 336

Instytut Studiów Edukacyjnych
dr Ludmiła Nowacka
ludmila.nowacka@pwsz.raciborz.edu.pl
32 415 50 20 wew. 146
Budynek A, pok. 230