Zaznacz stronę

INSTYTUT KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA - KADRA DYDAKTYCZNA

dr Marcin Kunicki

Dr Marcin Kunicki (’74) – starszy wykładowca PWSZ Racibórz, absolwent AWF Katowice kierunek wychowanie fizyczne. Prezes Klubu Uczelnianego AZS PWSZ Racibórz. Trener Klasy Mistrzowskiej z pływania, trener II klasy w piłce nożnej. Autor publikacji z zakresu nauk o kulturze fizycznej w piśmiennictwie krajowym i zagranicznym, uczestnik Ogólnopolskich i Międzynarodowych Konferencji Naukowych Autor ponad 30 publikacji naukowo – dydaktycznych oraz 7 książek z zakresu teorii sportu i pływania a jednocześnie osoba łącząca teorię z praktyką. Trener sekcji pływackiej AZS PWSZ – zawodnicy zdobyli ponad 100 medali Mistrzostw Polski oraz dwa medale Mistrzostw Europy Juniorów. Zawodnicy uczestniczyli na Igrzyskach Olimpijskich (Pekin 2008), Mistrzostwach Świata oraz Europy.

 

 

 

 

 


Dr Danuta Nowosielska-Swadźba

Dr Danuta Nowosielska – Swadźba (62) kierownik Zakładu Wychowania Fizycznego i Specjalnego w Instytucie Wychowania Fizycznego, koordynator Koła Naukowego. Tytuł doktora Nauk o Kulturze Fizycznej uzyskany na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Uczestniczka wielu Konferencji Krajowych i Zagranicznych oraz autorka publikacji w pismach krajowych i zagranicznych. Oprócz pracy dydaktycznej i naukowej koordynuje również pracę studentów w Kole Naukowym. W ramach Koła Naukowego prowadzi badania. Swoje pasje i zainteresowania wiąże z aktywnością fizyczną.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dr hab. Jarosław Cholewa

Dr hab. Jarosław Cholewa

Dr hab. Jarosław Cholewa, (66)absolwent kierunku wychowania fizyczne oraz kierunku rehabilitacja ruchowa Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji badań naukowych skierowanych na optymalizację procesu treningowego w pływaniu oraz rekreacyjnej aktywności fizycznej. Autor lub współautor 7 monografii, ponad 100 recenzowanych publikacji naukowych. Trener pływania i kajakarstwa. Oprócz działalności naukowej posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne w organizacji turystyki aktywnej, szczególnie turystyki kajakowej. Uczestnik biegów ulicznych, w tym maratonów na 4 kontynentach.

 

 

 

 

 

 

 


dr Agnieszka Kosmol-Żok

dr Agnieszka Kosmol-Żok

Dr Agnieszka Kosmol-Żok (‘81), absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu od 2005 roku. Tytuł doktora nauk o kulturze fizycznej otrzymała w 2012 roku, broniąc rozprawę doktorską dotyczącą wykorzystania sieci neuronowych w analizie meczów siatkarskich pt. Sprawność działania zespołów piłki siatkowej mężczyzn w warunkach rywalizacji sportowej na poziomie mistrzowskim. Posiada uprawnienia trenera II klasy piłki siatkowej i uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej z narciarstwa zjazdowego. Pełni funkcję pełnomocnika Rektora do spraw obozów, a także prowadzi zajęcia z narciarstwa zjazdowego na obozach zimowych. Prywatnie bardzo lubi podróżować a także spędzać aktywnie czas na stokach narciarskich w Polsce i za granicą.

 

 

 

 

 


mgr Magdalena Liszka

mgr Magdalena Liszka

Mgr Magdalena Liszka (’80), absolwentka Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji  w zakresie pedagogiki,  specjalność: praca socjalno – opiekuńcza i wychowawcza, specjalizacja: wychowanie fizyczne i zdrowotne. Ukończone studia doktoranckie w zakresie nauk humanistycznych oraz otwarty przewód doktorski na Uniwersytecie Opolskim. Jej zainteresowania naukowe oraz publikacje koncentrują się na zagadnieniach edukacji osób w całożyciowym procesie rozwoju. Pracownik PWSZ w Raciborzu od 2005 roku. Prowadzone przedmioty to m.in.: pedagogika, andragogika, gerontopedagogika, pedagogika społeczna, praca socjalna, pedagogika czasu wolnego. Od kilkunastu lat praktyczne doświadczenie zbierała poza uczelnią w pracy, konsultacjach oraz działalności woluntarystycznej na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, chorej czy z trudnościami w raciborskich placówkach oświatowych, m.in. w Ośrodku Dziennego Pobytu Rehabilitacji i Edukacji Dzieci Niepełnosprawnych, Warsztatach Terapii Zajęciowej czy Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej. Ukończyła również studia podyplomowe z Oligofrenopedagogiki – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną a także kurs pedagogiczny nadający uprawnienia na wychowawców w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

 

 

 

 


dr Błażej Sitko

dr Błażej Sitko

Dr Błażej Sitko (’83), doktor nauk o kulturze fizycznej, stopień naukowy uzyskany na Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. Trener piłki nożnej klasy I, instruktor pływania oraz narciarstwa zjazdowego. Członek Wydziału Szkolenia Podokręgu Racibórz, wchodzącego w skład Śląskiego Związku Piłki Nożnej. Trener kadry podokręgu Racibórz. Autor publikacji poświeconych optymalizacji treningu sportowego. Związany zawodowo z Zespołem Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim oraz Instytutem Kultury Fizycznej PWSZ Racibórz. Wykładowca na konferencjach naukowych miedzy innymi w Krośnie, Raciborzu i Wodzisławiu Śląskim. Koncentruje się na zagadnieniach optymalizacji treningu sportowego zwłaszcza w zakresie piłki nożnej.

 

 

 

 

 

 

 


dr Władysław Szyngiera

dr Władysław Szyngiera

Dr Władysław Szyngiera (55) starszy wykładowca w PWSZ Racibórz, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. W latach 1991-1998 selekcjoner reprezentacji Polski w piłce nożnej kobiet. Członek Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej w latach 2012-2016. Trener Klasy Mistrzowskiej w piłce nożnej, trener UEFA „Pro”. W latach 1996-2002 pełnił funkcję Prodziekana na Wydziale Wychowania Fizycznego AWF Katowice. Członek Rady Nadzorczej Wisły Kraków SA w latach 2013-2016. Autor ponad 80 publikacji naukowo-dydaktycznych, m.in. z zakresu teorii treningu sportowego, szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej, obciążeń treningowych w piłce nożnej, socjologii sportu. Był członkiem Wydziału Szkolenia PZPN oraz członkiem Komisji PZPN ds. Kształcenia i Licencjonowania Trenerów Piłki Nożnej (2006-2012). V-ce przewodniczący Wydziału Piłkarstwa Kobiecego PZPN (1999-2012). W latach 2014-2015 ekspert w zespole przygotowującym Sektorowe Ramy Kwalifikacji dla Sektora Sportu w ramach Polskich Ram Kwalifikacji (Instytut Sportu w Warszawie). Tygodniowe staże w R.C. Lens, (2001), F.C. Liverpool (2006), Real Madryt (2009). Wykładowca, trener edukator PZPN i ŚlZPN na kursach i konferencjach kształcących trenerów piłki nożnej.

 

 

 

 


mgr Witold Galiński

mgr Witold Galiński

Mgr Witold Galiński (’63), absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Trener klasy mistrzowskiej piłki siatkowej oraz trener II klasy piłki ręcznej. Z piłką siatkową związany prawie 40 lat, jako trener od 1991 roku. Prowadził drużyny we wszystkich kategoriach wiekowych zarówno w piłce siatkowej halowej jak i plażowej. Aktualnie trener piłki ręcznej dziewcząt w Międzyszkolnym Ośrodku Sportu, a także piłki siatkowej na szczeblu akademickim w sekcji żeńskiej i męskiej. W siatkówce akademickiej sukcesy w kraju i w Europie. Wychowawca siatkarskich talentów, w tym reprezentantów Polski. Swoimi działaniami aktywizuje lokalną społeczność organizując miejskie i powiatowe turnieje halowe i plażowe. Współpracuje ze Śląskim Szkolnym Związkiem Sportowym, z Organizacją Środowiskową w Katowicach, Śląskim Związkiem Piłki Siatkowej w Katowicach, z nauczycielami lokalnych szkół. Dzieli się wiedzą prowadząc szkolenia dla nauczycieli z piłki siatkowej, piłki ręcznej oraz prowadzi lekcje pokazowe na różnych poziomach nauczania. Pasjonat sportu, wychowawca dzieci i młodzieży.

 

 

 

 

 


mgr Joanna Toniarz

mgr Joanna Toniarz

Mgr Joanna Toniarz (70) absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor form muzyczno-ruchowych z zakresu: rytmiki, tańca, muzykoterapii aktywnej, instruktor fitness nowoczesne formy gimnastyki, instruktor fitness-ćwiczenia siłowe. Od ponad 20 lat zajmuję się „fitnessem”, który jest moją pracą i pasją. Wiedzę i umiejętności w tej dziedzinie zdobyłam, prowadząc przez wiele lat zajęcia w ośrodkach sportowo-rekreacyjnych, fitness klubach, uczestnicząc w licznych szkoleniach i konwencjach fitness. Zdobytym doświadczeniem dzieli się prowadząc warsztaty dla nauczycieli wychowania fizycznego, a także szkoląc przyszłych instruktorów fitness. Specjalizuje się w prowadzeniu różnorodnych zajęć zarówno takich, które przy użyciu przyborów i przyrządów kształtują sylwetkę oraz choreograficznych, które w efektywny i ciekawy sposób łączą elementy tańca i ćwiczeń gimnastycznych. Fitness przynosi jej ogromną radość, satysfakcję, motywuje mnie do tego, aby stale poszerzać swoją wiedzę i umiejętności, pozwala utrzymać kondycję i zdrowie, które w mojej pracy są nieodzowne. Mając świadomość, że zdrowy tryb życia to oprócz wysiłku fizycznego odpowiednie odżywianie. Ukończyła studia podyplomowe na AWF Katowice z zakresu: Żywienie i suplementacja osób aktywnych fizycznie.

 

 

 

 

 

 


mgr Marek Jendrysek

mgr Marek Jendrysek

Mgr Marek Jendrysek (63) – absolwent  Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, trener, rehabilitant, specjalista odnowy biologicznej, chiropraktyk, terapeuta manualny z 28-letnim praktycznym stażem pracy z pacjentem i sportowcami. Ciągle szkoli się i rozwija swoją wiedzę w zakresie terapii manualnej, ruchowej i anatomii powięziowej. Ponad 2 tysiące godzin szkoleń. Jest pasjonatem pracy z powięzią, tę pasję zaszczepili i rozwinęli: Tom Myers, Michael Watson, Jarosław Ciechowski, Carla Stecco, Ron Aleksander, Peter Schwind, Christoph Sommer, Jean-Pierre Baral, Robert Schleip i inni wielcy. Certyfikowany terapeuta strukturalnej integracji (anatomiy trans), certyfikowany terapeuta fdm wg Topoldasa, certfikowany terapeuta manipulacji powięzi fm wg Luigi Stecco. Certyfikowany terapeuta manipulacji visceralnej i nerwowej, (Instytute Baral), trener fascial – fitness wg Roberta Schleipa. Kieruje centrum rehabilitacji, fizjoterapii i odnowy biologicznej w Raciborzu. Większość pracy klinicznej związana jest z pacjentami i sportowcami z nabytymi i przewlekłymi dolegliwościami bólowymi oraz dolegliwościami, które mają swoje korzenie w sposobie pracy, nawykach i postawie ciała. Autor wielu książek: m.in. „Aktywność ruchowa jako czynnik zachowań prozdrowotnych”, “Odnowa biologiczna w piłce nożnej”, „Kinesiotaping w sporcie I i II cz.”. W pracy z młodzieżą  – studentami kładzie nacisk na część praktyczną, dzieląc się swoim bogatym doświadczeniem. Do swoich zajęć wnosi humor, jasność i otwartość na zapytania. Jako sportowiec spełniony, w latach osiemdziesiątych jeden z czołowych średniodystansowców kraju. Zawodnik I-ligowego klubu la AZS – AWF Poznań. Wielokrotny międzynarodowy akademicki mistrz i wicemistrz Polski w biegach na 800 i 1500 m. Członek kadry seniorów. Za osiągnięcia sportowe odznaczony Srebrnym Medalem Bronisława Szwarca. Prywatnie preferuje zdrowy styl życia i aktywność ruchową.

 

 

 

 

 

 

 


dr Andrzej Samołyk

dr Andrzej Samołyk

Dr Andrzej Samołyk (’77) – Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, w której uzyskał stopień magistra fizjoterapii oraz tytuł doktora nauk o kulturze fizycznej (fizjologia, fizjologia sportu). Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu nauk o kulturze fizycznej oraz fizjoterapii, a także uczestnik wielu konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Wykładowca w Instytucie Kultury Fizycznej. Pasjonat piłki nożnej – Prezes Fundacji Akademia Piłkarska Wratislavia zajmującej się szkoleniem dzieci i młodzieży, trener grup dziecięcych, a także aktywny sędzia piłkarski. Stara się łączyć wiedze teoretyczną z zakresu wychowania fizycznego, fizjologii, żywienia, teorii treningu sportowego oraz fizjoterapii i aplikować w praktyce trenerskiej. Licencjonowany Trener Piłki Nożnej UEFA B, Licencjonowany Sędzia Piłki Nożnej, Certyfikowany Terapeuta Metody Kinesiology Taping, Certyfikowany Terapeuta Manualny Metody Kaltenborn-Evieth.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Sebastian Pierchała

mgr Sebastian Pierchała


 

Mgr Sebastian Pierchała (’81), absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, trener II klasy gimnastyki sportowej, instruktor narciarstwa zjazdowego, trener personalny, instruktor piłki nożnej, medalista Mistrzostw Polski w gimnastyce sportowej. Związany z Zespołem Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim i Instytutem Kultury Fizycznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu. Od 2011 pełni rolę doradcy metodycznego z wychowania fizycznego w Powiecie Wodzisławskim. Prowadzi i organizuje konferencje, szkolenia i warsztaty dla nauczycieli wychowania fizycznego wszystkich typów szkół. Propagator sportu i wszelkiej aktywności fizycznej. W wolnych chwilach jeździ na rowerze, nartach, pływa, wędruje po górach.

 

 

 

 

 


dr Danuta Zwolińska

dr Danuta Zwolińska

Dr Danuta Zwolińska (62) kierownik Zakładu Odnowy Biologicznej Instytutu Kultury Fizycznej, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, na kierunku wychowanie fizyczne, specjalność rekreacja ruchowa i na kierunku rehabilitacja ruchowa, instruktor odnowy biologicznej oraz pilot wycieczek krajowych. Wieloletnia praktyka zawodowa jako magister rehabilitacji oraz praca z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie m.in. metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Autorka publikacji z zakresu nauk o kulturze fizycznej w piśmiennictwie krajowym i zagranicznym, uczestniczka Ogólnopolskich i Międzynarodowych Konferencji Naukowych, opiekun Koła Naukowego Wychowania Fizycznego. Współpracuje ze szkołami mistrzostwa sportowego, ośrodkami wad postawy i stowarzyszeniami na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ulubiona forma rekreacji to Nordic Walking, narty, pływanie. Pasja: podróże i turystyka.

 

 

 

 

 

 

 


mgr Grzegorz Wawoczny

mgr Grzegorz Wawoczny

Mgr Grzegorz Wawoczny (’73), absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Kolegium Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach, redaktor, dziennikarz, wydawca, na co dzień kieruje spółką branży medialnej oraz doradztwa w zakresie reklamy i PR, organizator szkoleń w zakresie Start Up, redaktor naczelny kilku tytułów prasowych, autor kilkudziesięciu książek poświęconych dziejom Śląska a także scenariuszy dla TVP, uczestnik konferencji naukowych w Polsce i zagranicą, uhonorowany nagrodą Prezydenta Raciborza za wkład w rozwój współpracy polsko-czeskiej. Koncentruje się na zagadnieniach budowania kanałów komunikacji, tworzenia skalowanych biznesów, promocji atrakcji turystycznych oraz social media. Związany z PWSZ oraz II LO w Raciborzu. Wykłada prawoznawstwo a także zagadnienia związane z historią turystyki i rekreacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Jarosław Gasilewski

dr Jarosław Gasilewski

dr Jarosław Gasilewski (60) co ukończył? trener I klasy PZLA z lekkiej atletyki. Wychowawca i pierwszy trener olimpijczyka (IO Atlanta 1996) Krzysztofa Mechlicha na 110 m ppł. Obecnie trener Dawida Żebrowskiego, mistrza i rekordzisty Polski (2016) na dystansie 60 m ppł w kategorii juniorów, posiadającego obecnie najlepszy wynik na świecie w swojej kategorii na tym dystansie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


mgr Agnieszka Ostrowska

mgr Agnieszka Ostrowska

Mgr Agnieszka Ostrowska (ur. 1990 r.), absolwentka Wydziału Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej na kierunku Matematyka oraz Wychowanie Fizyczne. Przez dwa lata studentka kierunku Finanse na Drury University, Missourri, Stany Zjednoczone. Obecnie studentka studiów III-go stopnia na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Trener pływania II klasy, Sędzia Okręgowy Pływania, oraz ratownik WOPR. Specjalizuje się zagadnieniami związanymi z ekonomią, finansami, rachunkowością oraz treningiem sportowym. Od zawsze związana z pływaniem, czynna zawodniczka mająca na koncie wiele sukcesów w kraju i zagranicą reprezentująca barwy KU AZS PWSZ Racibórz.

 

 

 

 

 

 

 


mgr Lukoszek Janusz

mgr Lukoszek Janusz

Mgr Janusz Lukoszek – wykładowca w PWSZ Racibórz, absolwent AWF Katowice kierunku wychowanie fizyczne, członek zarządu AZS PWSZ Racibórz, trener II klasy w pływaniu, sędzia okręgowy PZP klasy pierwszej.

 

Od roku 1986 związany z pracą pedagogiczną i trenerską z młodzieżą szkolną w Raciborzu

 

Autor 3 publikacji naukowo-dydaktycznych z zakresu nauk o kulturze fizycznej  z dziedziny pływania.

 

 

 

 

 

 

 


mgr Grzegorz Wachowski

mgr Grzegorz Wachowski

Mgr Grzegorz Wachowski – Kierownik Studium Wychowania Fizycznego, koordynator sportu ku radości,  absolwent Akademii  Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Zainteresowania sportowe szeroko rozumiane od ulubionego Karate Kyokushin, poprzez koszykówkę, bieganie, żeglowanie, pływanie, turystykę górską. Trener Karate klasy I, młodszy ratownik WOPR,  posiadający patent żeglarza i sternika motorowego.