INSTYTUT KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA - KONTAKT

DYREKTOR INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ i ZDROWIA

dr Marcin Kunicki

Przyjmowanie stron: poniedziałek w godzinach 8.00-9.30, 13.15-15.30, p. A336 (II piętro, budynek główny PWSZ w Raciborzu)

tel.32 415 50 20 wew. 207

 

ZASTĘPCA DYREKTORA KULTURY FIZYCZNEJ i ZDROWIA

dr inż. Danuta Nowosielska-Swadźba
Przyjmowanie stron: wtorek w godzinach 11.20-12.05, czwartek w godzinach 10.25-11.10, p. A336 (II piętro, budynek główny PWSZ w Raciborzu)
tel.32 415 50 20 wew. 206

SEKRETARIAT INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ i ZDROWIA

Sekretariat:
mgr Joanna Białas
pokój: A336 ul. Słowackiego 55 (II piętro, budynek główny PWSZ w Raciborzu)

tel. 32 415 50 20 wew. 176
joanna.bialas@pwszrac.pl
ikfiz@pwszrac.pl

Sekretariat Instytutu Kultury Fizycznej i Zdrowia jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30
Obsługa studentów od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00