Zaznacz stronę

Koło Naukowe EMINUS

Studenckie Koło Naukowe „Eminus” (z łac. z daleka) zainicjowane przez grupę 21 studentów Filologii Angielskiej stawia sobie za cel wkraczać w obszar społecznej opinii poprzez popularyzację szeroko rozumianej, a obecnej zwłaszcza w sztuce współczesnej, kultury słowa, dźwięku, ruchu i obrazu w obrębie  budynku uczelni PWSZ, jak i poza nim – w mieście Racibórz.

Opis działalności:

„Eminus” ma w założeniu rozwijać u studentów zdolność do myślenia spekulatywnego i abstrakcyjnego w oparciu o różne metodologie z dziedziny nauk humanistycznych. Celem Studenckiego Koła Naukowego jest pogłębianie wiedzy antropologicznej, kulturowej, filozoficznej i historyczno-literackiej przy wykorzystaniu zróżnicowanych środków przekazu, m.in. sprzętu audiowizualnego, e-booków, materiałów przeznaczonych do recyklingu, fotografii, plakatów, papieru mâché, zużytych negatywów,wycinków z gazet itp. Członkowie koła „Eminus” obrali sobie za cel jedno dążenie – zdobyć praktykę w zakresie kreatywnego rozwiązywania problemów egzystencjalnych w odniesieniu do człowieka, który tkwi, nie z własnej przecież woli, w niezbywalnej relacji do szeroko pojętego świata zwierząt, sztuki, techniki, cywilizacji. Realizacja tak antropocentrycznego programu w posthumanistycznym świecie jest w swym charakterze, z samego właściwie założenia, interdyscyplinarna, co pozwala każdemu członkowi z osobna, nie wyłączając odbiorców, odnaleźć w sztuce to, co jest, bądź wkrótce stanie się, jego niezapomnianą pasją życia. Innym celem „Eminusa” jest dążenie do podwyższenia i poprawienia kompetencji lingwistycznych w zakresie języka angielskiego poprzez udział w wieczorach z filmem organizowanych wespół ze Studenckim Naukowym Kołem Bohemistów.

Opiekun naukowy: dr Katarzyna Rybińska

Przewodniczacy: Mateusz Ćwirko

Kontakt: e-mail: cwirko.m@wp.pl

Studenckie Koło Naukowe Bohemistów

Wniosek o powołanie Koła został złożony w Rektoracie już  w styczniu 2006 r., ale prawnie zostało ono zarejestrowane w maju 2006 r. Pierwszym opiekunem naukowym Koła była mgr Barbara Kudaj, od 8 marca 2007 r. funkcję tę pełni dr Justyna Pietrzykowska.

Główne cele jakie postawili sobie członkowie Koła, to:

  • Rozwijanie zainteresowań, zdobywanie doświadczeń oraz wiedzy z zakresu czeskiej literatury,  kultury i językoznawstwa.
  • Podnoszenie kwalifikacji oraz praktycznych umiejętności, przydatnych w pracy nauczyciela języka czeskiego i w pracy tłumacza.
  • Promowanie kierunku poprzez angażowanie się w różne akcje i wydarzenia.
  • Nawiązywanie kontaktów z innymi studentami Bohemistyki z Czech.

Członkowie zarządu Studenckiego Koła Naukowego Bohemistów w roku akademickim 2016/2017:
Przewodniczący: Justyna Kuschnik
Zastępca: Justyna Jaworek
Redakcja strony internetowej Koła: Magdalena Duraj
Skarbnik: Mariola Wróbel
Redakcja strony Facebookowej studentów Filologii słowiańskiej: Magdalena Duraj

Studenckie Koło Naukowe Acronymum 

Studenckie Koło Naukowe Acronymum założone przez studentów Filologii Angielskiej zostało wpisane do rejestru organizacji studenckich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w lipcu 2016 roku. Zgodnie ze statutem, głównym celem działalności Koła jest popularyzacja i upowszechnienie wiedzy o języku ojczystym oraz językach obcych, w ramach szeroko rozumianego językoznawstwa i translatoryki.

Niesieni ideą pozbywania się wszelkich granic, studenci Filologii Angielskiej postanowili powołać do życia Koło Naukowe Acronymum, zrzeszające miłośników językoznawstwa.

Dążymy do swobodnego poruszania się po granicach języka ojczystego i języka angielskiego. W ramach naszych spotkań będziemy skupiać się na tematach związanych z szeroko pojętym językoznawstwem oraz zagadnieniach dotyczących przekładu. Współpracując z uczelnianą kadrą, towarzystwami naukowymi i kulturalnymi zamierzamy wykraczać poza granice naszej uczelni,·aby prężnie i twórczo doskonalić nasze umiejętności.

Przewodnicząca: Aleksandra Leśniak

kontakt: aillean@o2.pl

Skip to content