Instytut Studiów Społecznych

Rok akademicki 2017/2018

Nazwisko i Imię
dr Paweł Bednarski
dr Jakub Berezowski
dr Dariusz Chojecki
mgr Aleksandra Gimpel
dr Barbara Głód
Instr. Grzegorz Iwaneczko
dr Łukasz Karaś
dr hab. Leszek Karczewski
dr inż. Juliusz Kieś
dr Mariusz Koroblowski
dr Henryk Kretek
mgr Adam Kurek
mgr Czesław Kuzdrowski
mgr Jacek Lewicki
dr Dariusz Michta
dr inż. Sabina Musioł
dr hab. Piotr Olender
Inst.. Jacek Ostrowski
mgr inż. Tomasz Pielczyk
dr Jacek Pierzchała
dr hab. Rafał Riedel
dr Joanna Stojer –Polańska
mgr Piotr Sepioło
mgr Krzysztof Szydłowski
mgr Adam Wajda
dr Zbigniew Wieczorek
mgr mjr Wacław Wojaczek
dr Joanna Wróblewska-Jachna
prof. dr hab. Lidia Zacharko
mgr Aleksandra Zając
dr hab. Krzysztof Zuba, prof. nadzw.