Instytut Studiów Społecznych

Rok akademicki 2018/2019

1             dr Paweł Bednarski

2             dr Dariusz Chojecki

3             dr Grzegorz Chrószcz

4             dr Barbara Głód

5             instruktor Grzegorz Iwaneczko

6             mgr Krzysztof Kaczorowski

7             mgr Kinga Karaś

8             dr Łukasz Karaś

9             dr hab. Leszek Karczewski

10           dr inż. Juliusz Kieś

11           dr Mariusz Koroblowski

12           dr Henryk Kretek

13           mgr Adam Kurek

14           mgr Marek Kurpis

15           mgr Czesław Kuzdrowski

16           mgr Jacek Lewicki

17           dr inż. Sabina Musioł

18           dr hab. Piotr Olender

19           instruktor Jacek Ostrowski

20           mgr inż. Tomasz  Pielczyk

21           dr Jacek Pierzchała

22           dr hab. Rafał Riedel

23           mgr Aleksandra Sobik

24           mgr Piotr Sepioło

25           dr Joanna Stojer –Polańska

26           mgr Krzysztof Szydłowski

27           dr Władysław Świątek

28           mgr Adam Wajda

29           dr Zbigniew Wieczorek

30           mgr mjr Wacław Wojaczek

31           prof. dr hab. Lidia Zacharko

32           mgr Aleksandra Zając

33           dr hab. Krzysztof Zuba, prof. nadzw.