Naukowe koła studenckie Instytytu Studiów Społecznych PWSZ w Raciborzu:

  • Koło Naukowe Administrator
  • Koło Naukowe Militarni