Zaznacz stronę

INSTYTUT TECHNIKI - Kadra dydaktyczna

Dr inż. Tomasz Czyszpak

Dr inż. Tomasz CZYSZPAK
– Dyrektor Instytutu Techniki 

doktorat
Dziedzina: nauk technicznych
Specjalność: obrabiarki i obróbka skrawaniem
Data uzyskania stopnia: 03/11/2008
Tytuł pracy: Zastosowanie systemów wnioskowania rozmytego w diagnostyce obrabiarki i procesu skrawania
Instytucja: Politechnika Śląska; Wydział Mechaniczny Technologiczny

Dr inż. Norbert Buba

Dr inż. Norbert BUBA
– Zastępca Dyrektora Instytutu Techniki
doktorat
Dziedzina: nauk technicznych
Dyscyplina: mechanika stosowana
Specjalność: biomechanika, mechanika stosowana
Data uzyskania stopnia: 08/12/1983
Tytuł pracy: Doświadczalna weryfikacja kryterium zniszczenia w procesie zmęczenia cieplnego metali.
Instytucja: Politechnika Wrocławska

Dr hab. inż. Andrzej Harlecki

Dr hab. inż. Andrzej HARLECKI
– wykładowca PWSZ w Raciborzu

habilitacja
Dziedzina: nauk technicznych
Dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn
Specjalność: dynamika maszyn
Data uzyskania stopnia: 28/04/2003
Tytuł pracy: Metoda analizy dynamicznej mechanicznych układów wieloczłonowych z tarciem suchym w parach kinematycznych
Instytucja: Akademia Techniczno-Humanistyczna; Wydział Budowy Maszyn i Informatyki

doktorat
Dziedzina: nauki techniczne
Dyscyplina: nauki techniczne
Specjalność:
Data uzyskania stopnia: 1/12/1989
Tytuł pracy: Dynamika wybranych mechanizmów i maszyn z uwzględnieniem suchego tarcia.
Instytucja: Politechnika Łódzka

Dr hab. inż. Włodzimierz Stanisławski 

Dr hab. inż. Włodzimierz STANISŁAWSKI
– wykładowca PWSZ w Raciborzu
habilitacja
Dziedzina: nauki techniczne
Dyscyplina: nauki techniczne
Specjalność: data mining, metody komputerowe w
Data uzyskania stopnia: 01/01/2003
Tytuł pracy: Agregatywne, hierarchiczne modele parowników przepływowych oraz analiza możliwości poprawy ich charakterystyk dynamicznych jako obiektów sterowania
Instytucja: Uniwersytet Elektrotechniczny w Sankt Petersburgu

doktorat
Dziedzina: nauki techniczne
Dyscyplina: nauki techniczne
Specjalność:
Data uzyskania stopnia: 01/01/1983
Tytuł pracy: Studium nad modelem matematycznym parowników przepływowych dużej wydajności dla celów sterowania
Instytucja: Politechnika Śląska; Wydział Automatyki i Informatyki

 

Dr hab. inż. Bogdan Wysogląd

Dr hab. inż. Bogdan WYSOGLĄD
– wykładowca PWSZ w Raciborzu
habilitacja
Dziedzina: nauk technicznych
Dyscyplina: Budowa i eksploatacja maszyn
Specjalność:
Data uzyskania stopnia: 29/10/2014
Tytuł pracy: Metoda diagnozowania łożysk tocznych z zastosowaniem ocen chwilowych zmian struktury częstotliwościowej sygnału drgań.
Instytucja: Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

doktorat
Dziedzina: nauk technicznych
Dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn
Specjalność: budowa i eksploatacja maszyn
Data uzyskania stopnia: 19/06/1996
Tytuł pracy: Metody reprezentacji drgań wałów maszyn wirnikowych w diagnostycznych bazach danych
Instytucja: Politechnika Śląska; Wydział Mechaniczny Technologiczny

 

Dr inż. Piotr Kalus

Dr inż. Piotr KALUS
–– wykładowca PWSZ w Raciborzu

doktorat
Dziedzina: nauk technicznych
Dyscyplina: elektrotechnika
Specjalność: materiałoznawstwo, technika wysokich napięć
Data uzyskania stopnia: 09/05/2012
Tytuł pracy: Badanie rozpuszczania nanocząstek w oleju elektroizolacyjnym
Instytucja: Politechnika Opolska; Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Dr inż. Małgorzata Kuchta

Dr inż. Małgorzata KUCHTA
– wykładowca PWSZ w Raciborzu

doktorat
Dziedzina: nauk technicznych
Dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn
Specjalność: sztuczna inteligencja w diagnostyce technicznej
Data uzyskania stopnia: 07/03/2012
Tytuł pracy: Zastosowanie sztucznych systemów immunologicznych w wybranych zadaniach diagnostycznych
Instytucja: Politechnika Śląska; Wydział Mechaniczny Technologiczny

Dr inż. Andrzej Kowolik

Dr inż. Andrzej KOWOLIK
– wykładowca PWSZ w Raciborzu
doktor
Dziedzina: nauk technicznych
Dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn
Specjalność: budowa i eksploatacja maszyn
Data uzyskania stopnia: 07/05/2008
Tytuł pracy: Modyfikowanie układów sterowania z zastosowaniem systemów CAD oraz systemu doradczego
Instytucja: Politechnika Śląska; Wydział Mechaniczny Technologiczny

 

dr inż. Piotr Wilk

dr inż. Piotr Wilk
– wykładowca PWSZ w Raciborzu
doktorat
Dziedzina: nauk technicznych
Dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn
Specjalność: komputerowe wspomaganie procesów projektowo-konstrukcyjnych maszyn
Data uzyskania stopnia: 12/10/2011
Tytuł pracy: Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych i metody elementów skończonych w optymalizacji korpusów obrabiarek
Instytucja: Politechnika Śląska; Wydział Mechaniczny Technologiczny

 

Dr inż. Gustaw Kotnis

Dr inż. Gustaw KOTNIS
– wykładowca PWSZ w Raciborzu
doktorat
Dziedzina: nauk technicznych
Dyscyplina: Budowa i eksploatacja maszyn
Specjalność: Obrabiarki narzędzia i technologia budowy maszyn
Data uzyskania stopnia: 26/04/1979
Tytuł pracy: Wpływ materiałów konstrukcyjnych połączeń prowadnicowych ślizgowych na ich właściwości eksploatacyjne, zwłaszcza dla obrabiarek sterowanych numerycznie
Instytucja: Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

Prof. dr hab. inż. Andrzej Sokołowski

Prof. dr hab. inż. Andrzej SOKOŁOWSKI
– wykładowca PWSZ w Raciborzu
profesor
Data nadania tytułu: 17/07/2015

habilitacja

Dziedzina: nauk technicznych
Dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn
Specjalność: obrabiarki, proces skrawania, diagnostyka, sztuczna inteligencja
Data uzyskania stopnia: 24/11/2003
Tytuł pracy: Wybrane zagadnienia projektowania układów diagnostycznych obrabiarki i procesu skrawania
Instytucja: Politechnika Śląska; Wydział Mechaniczny Technologiczny

doktorat
Dziedzina: nauk technicznych
Dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn
Specjalność:
Data uzyskania stopnia: 01/02/1995
Tytuł pracy: Nadzorowanie stanu ostrza skrawającego z zastosowaniem sieci neuronowych
Instytucja: Politechnika Śląska; Wydział Mechaniczny Technologiczny

 

Prof dr hab. inż. Gabriel Kost

Prof dr hab. inż. Gabriel KOST
– wykładowca PWSZ w Raciborzu
profesor
Data nadania tytułu: 15/04/2015

habilitacja
Dziedzina: nauk technicznych
Dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn
Specjalność:
Data uzyskania stopnia: 23/02/2005
Tytuł pracy: Planowanie bezkolizyjnych ścieżek manipulacyjnych i stacjonarnych robotów przemysłowych oparte na procesach decyzyjnych Markowa i funkcji ocen
Instytucja: Politechnika Śląska; Wydział Mechaniczny Technologiczny

doktorat
Dziedzina: nauk technicznych
Dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn
Specjalność: automatyka procesów produkcyjnych
Data uzyskania stopnia: 20/05/1991
Tytuł pracy: System komputerowego wspomagania programowania przegubowych robotów przemysłowych
Instytucja: Politechnika Śląska; Wydział Mechaniczny Technologiczny

 

Dr hab. inż. Andrzej Baier

Dr hab. inż. Andrzej BAIER
– wykładowca PWSZ w Raciborzu
habilitacja
Dziedzina: nauk technicznych
Dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn
Specjalność:
Data uzyskania stopnia: 07/03/2007
Tytuł pracy: Metoda integracji procesów konstruowania i wytwarzania funkcyjnych zespołów maszyn z zastosowania złożonych obiektów elementarnych
Instytucja: Politechnika Śląska; Wydział Mechaniczny Technologiczny

doktorat
Dziedzina: nauk technicznych
Dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn
Specjalność: budowa i eksploatacja maszyn
Data uzyskania stopnia: 27/05/1998
Tytuł pracy: Komputerowo zintegrowane konstruowanie i wytwarzanie obrotowych elementów maszyn
Instytucja: Politechnika Śląska; Wydział Mechaniczny Technologiczny

 

Dr inż. Wacław Banaś

Dr inż. Wacław BANAŚ
– wykładowca PWSZ w Raciborzu
doktorat
Dziedzina: Nauk technicznych
Dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn
Specjalność: budowa i eksploatacja maszyn
Data uzyskania stopnia: 22/12/2003
Tytuł pracy: Zintegrowany system wspomagania logistycznych decyzji przedsiębiorstwa
Instytucja: Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

Dr inż. Krzysztof Simek

Dr inż. Krzysztof SIMEK
– wykładowca PWSZ w Raciborzu
doktorat
Dziedzina: nauk technicznych
Dyscyplina: automatyka i robotyka
Specjalność: Automatyka i telemechanika
Data uzyskania stopnia: 24/11/1992
Tytuł pracy: Sterowanie zadowalające złożonymi systemami przy deterministycznym modelu niepewności
Instytucja: Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Dr inż. Grzegorz Gołda

Dr inż. Grzegorz GOŁDA
– wykładowca PWSZ w Raciborzu
doktorat
Dziedzina: nauk technicznych
Dyscyplina: mechanika
Specjalność: mechanika
Data uzyskania stopnia: 22/12/2003
Tytuł pracy: Modelowanie przecinarki z piłą taśmową bez końca w formalizmie grafów wiązań
Instytucja: Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

 

Dr Romuald Awsiuk

Dr Romuald AWSIUK
– wykładowca PWSZ w Raciborzu
Tekst w przygotowaniu.

Dr inż. Jerzy Pasternak

Dr inż. Jerzy PASTERNAK
– wykładowca PWSZ w Raciborzu
Tekst w przygotowaniu.

Mgr inż. Stanisław Fudali

Mgr inż. Stanisław FUDALI
–  wykładowca PWSZ w Raciborzu
Tekst w przygotowaniu.

Mgr Wiesław Kucia

Mgr Wiesław KUCIA
– wykładowca PWSZ w Raciborzu
Tekst w przygotowaniu.

Mgr Konrad Hajdasz

Mgr Konrad HAJDASZ
– wykładowca PWSZ w Raciborzu
Tekst w przygotowaniu.

Mgr inż. Piotr Nachlik

Mgr inż. Piotr Nachlik
– wykładowca PWSZ w Raciborzu
Tekst w przygotowaniu.
Skip to content