Zaznacz stronę

INSTYTUT TECHNIKI - Kadra dydaktyczna

dr hab. inż. Włodzimierz Stanisławski – Profesor PWSZ w Raciborzu

HABILITACJA
Dziedzina: nauki techniczne
Dyscyplina: nauki techniczne
Specjalność: data mining, metody komputerowe w automatyce, modelowanie i symulacja komputerowa, systemy baz danych
Data uzyskania stopnia: 01/01/2003
Tytuł pracy: Agregatywne, hierarchiczne modele parowników przepływowych oraz analiza możliwości poprawy ich charakterystyk dynamicznych jako obiektów sterowania
Instytucja: Uniwersytet Elektrotechniczny w Sankt Petersburgu

DOKTORAT
Dziedzina: nauki techniczne
Dyscyplina: nauki techniczne
Data uzyskania stopnia: 01/01/1983
Tytuł pracy: Studium nad modelem matematycznym parowników przepływowych dużej wydajności dla celów sterowania
Instytucja: Politechnika Śląska; Wydział Automatyki i Informatyki

dr hab. inż. Bogdan Wysogląd – Profesor PWSZ w Raciborzu

HABILITACJA
Dziedzina: nauk technicznych
Dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn
Data uzyskania stopnia: 29/10/2014
Tytuł pracy: Metoda diagnozowania łożysk tocznych z zastosowaniem ocen chwilowych zmian struktury częstotliwościowej sygnału drgań
Instytucja: Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

DOKTORAT
Dziedzina: nauk technicznych
Dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn
Specjalność: budowa i eksploatacja maszyn
Data uzyskania stopnia: 19/06/1996
Tytuł pracy: Metody reprezentacji drgań wałów maszyn wirnikowych w diagnostycznych bazach danych
Instytucja: Politechnika Śląska; Wydział Mechaniczny Technologiczny

dr inż. Norbert Buba – Adiunkt PWSZ w Raciborzu – Zastępca Dyrektora Instytutu Techniki 

DOKTORAT
Dziedzina: nauk technicznych
Dyscyplina: mechanika stosowana
Specjalność: biomechanika, mechanika stosowana
Data uzyskania stopnia: 08/12/1983
Tytuł pracy: Doświadczalna weryfikacja kryterium zniszczenia w procesie zmęczenia cieplnego metali
Instytucja: Politechnika Wrocławska

dr inż. Tomasz Czyszpak – Adiunkt PWSZ w Raciborzu – Prorektor ds. organizacji 

DOKTORAT
Dziedzina:
nauk technicznych
Dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn
Specjalność: obrabiarki i obróbka skrawaniem
Data uzyskania stopnia: 03/11/2008
Tytuł pracy: Zastosowanie systemów wnioskowania rozmytego w diagnostyce obrabiarki i procesu skrawania
Instytucja: Politechnika Śląska; Wydział Mechaniczny Technologiczny

dr inż. Leszek Gomółka – Wykładowca PWSZ w Raciborzu – Zastępca Dyrektora Instytutu Techniki 

DOKTORAT
Dziedzina: nauk technicznych
Dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn
Data uzyskania stopnia: 29/11/2017
Tytuł pracy: Ocena oleju silnikowego w eksploatacji
Instytucja: Politechnika Opolska; Wydział Mechaniczny

dr Olimpia Grabiec – Wykładowca PWSZ w Raciborzu

DOKTORAT
Dziedzina: nauk ekonomicznych
Dyscyplina: nauki o zarządzaniu
Data uzyskania stopnia: 18/12/2007
Tytuł pracy: Analiza efektów działania grup kapitałowych sektora energetycznego
Instytucja: Politechnika Częstochowska; Wydział Zarządzania

dr Piotr Janoska – Wykładowca PWSZ w Raciborzu

DOKTORAT
Dziedzina: nauk matematycznych
Dyscyplina: matematyka
Specjalność: matematyka
Data uzyskania stopnia: 29/06/1999
Tytuł pracy: Asymptotyczna stabilność iterowanych układów funkcyjnych
Instytucja: Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

dr inż. Piotr Kalus – Adiunkt PWSZ w Raciborzu

DOKTORAT
Dziedzina: 
nauk technicznych
Dyscyplina: elektrotechnika
Specjalność: materiałoznawstwo, technika wysokich napięć
Data uzyskania stopnia: 09/05/2012
Tytuł pracy: Badanie rozpuszczania nanocząstek w oleju elektroizolacyjnym
Instytucja: Politechnika Opolska; Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

dr inż. Gustaw Kotnis – Adiunkt PWSZ w Raciborzu

Dziedzina: nauk technicznych
Dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn
Specjalność: obrabiarki narzędzia i technologia budowy maszyn
Data uzyskania stopnia: 26/04/1979
Tytuł pracy: Wpływ materiałów konstrukcyjnych połączeń prowadnicowych ślizgowych na ich właściwości eksploatacyjne, zwłaszcza dla obrabiarek sterowanych numerycznie
Instytucja: Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

dr inż. Andrzej Kowolik – Adiunkt PWSZ w Raciborzu

DOKTORAT
Dziedzina:
nauk technicznych
Dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn
Specjalność: budowa i eksploatacja maszyn
Data uzyskania stopnia: 07/05/2008
Tytuł pracy: Modyfikowanie układów sterowania z zastosowaniem systemów CAD oraz systemu doradczego
Instytucja: Politechnika Śląska; Wydział Mechaniczny Technologiczny

MBA – Master of Business Administration
Rodzaj: Executive MBA
Czas trwania: Wrzesień 2012 – Kwiecień 2015
Instytucja: Wyższa Szkoła Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i Stockholm University School of Business

dr inż. Małgorzata Kuchta – Adiunkt PWSZ w Raciborzu – Dyrektor Instytutu Techniki

DOKTORAT
Dziedzina: 
nauk technicznych
Dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn
Specjalność: sztuczna inteligencja w diagnostyce technicznej
Data uzyskania stopnia: 07/03/2012
Tytuł pracy: Zastosowanie sztucznych systemów immunologicznych w wybranych zadaniach diagnostycznych
Instytucja: Politechnika Śląska; Wydział Mechaniczny Technologiczny

dr Agnieszka Leonarska – Wykładowca PWSZ w Raciborzu

DOKTORAT
Dziedzina: fizyka
Dyscyplina: fizyka ciała stałego
Data uzyskania stopnia: 5/11/2011
Tytuł pracy: Wpływ domieszek kationowych na strukturalne przejścia fazowe w wybranych kryształach typu perowskitu
Instytucja: Uniwersytet Śląski w Katowicach; Instytut Fizyki

dr inż. Mariusz Twardawa – Wykładowca PWSZ w Raciborzu

DOKTORAT
Dziedzina: nauk technicznych
Dyscyplina: inżynieria materiałowa
Data uzyskania stopnia: 02/06/2015
Tytuł pracy: Zmęczeniowe uwarunkowania trwałości stopów stosowanych na elementy grubościenne bloków energetycznych o parametrach nadkrytycznych
Instytucja: Politechnika Śląska; Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

dr inż. Piotr Wilk – Adiunkt PWSZ w Raciborzu

DOKTORAT
Dziedzina: nauk technicznych
Dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn
Specjalność: komputerowe wspomaganie procesów projektowo-konstrukcyjnych maszyn
Data uzyskania stopnia: 12/10/2011
Tytuł pracy: Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych i metody elementów skończonych w optymalizacji korpusów obrabiarek
Instytucja: Politechnika Śląska; Wydział Mechaniczny Technologiczny

dr Irena Wistuba – Adiunkt PWSZ w Raciborzu

Dziedzina: nauki matematyczne.
Dyscyplina: matematyka
Specjalność: matematyka, statystyka matematyczna.
Tytuł pracy: Reguły dopuszczalne dla komponentów wariancyjnych w modelach liniowych
Instytucja: Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

mgr Michał Kondys – Wykładowca PWSZ w Raciborzu

Prof. dr hab. inż. Gabriel Kost – Wykładowca PWSZ w Raciborzu

PROFESOR
Data nadania tytułu: 15/04/2015

HABILITACJA
Dziedzina: nauk technicznych
Dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn
Data uzyskania stopnia: 23/02/2005
Tytuł pracy: Planowanie bezkolizyjnych ścieżek manipulacyjnych i stacjonarnych robotów przemysłowych oparte na procesach decyzyjnych Markowa i funkcji ocen
Instytucja: Politechnika Śląska; Wydział Mechaniczny Technologiczny

DOKTORAT
Dziedzina: nauk technicznych
Dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn
Specjalność: automatyka procesów produkcyjnych
Data uzyskania stopnia: 20/05/1991
Tytuł pracy: System komputerowego wspomagania programowania przegubowych robotów przemysłowych
Instytucja: Politechnika Śląska; Wydział Mechaniczny Technologiczny

Prof. dr hab. inż. Andrzej Sokołowski – Wykładowca PWSZ w Raciborzu

PROFESOR
Data nadania tytułu: 17/07/2014

HABILITACJA
Dziedzina: nauk technicznych
Dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn
Specjalność: obrabiarki, proces skrawania, diagnostyka, sztuczna inteligencja
Data uzyskania stopnia: 24/11/2003
Tytuł pracy: Wybrane zagadnienia projektowania układów diagnostycznych obrabiarki i procesu skrawania
Instytucja: Politechnika Śląska; Wydział Mechaniczny Technologiczny

DOKTORAT
Dziedzina: nauk technicznych
Dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn
Data uzyskania stopnia: 01/02/1995
Tytuł pracy: Nadzorowanie stanu ostrza skrawającego z zastosowaniem sieci neuronowych
Instytucja: Politechnika Śląska; Wydział Mechaniczny Technologiczny

Prof. dr hab. inż. Andrzej Baier – Wykładowca PWSZ w Raciborzu

PROFESOR
Data nadania tytułu: 16/02/2022

HABILITACJA
Dziedzina: nauk technicznych
Dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn
Data uzyskania stopnia: 07/03/2007
Tytuł pracy: Metoda integracji procesów konstruowania i wytwarzania funkcyjnych zespołów maszyn z zastosowania złożonych obiektów elementarnych
Instytucja: Politechnika Śląska; Wydział Mechaniczny Technologiczny

DOKTORAT
Dziedzina: nauk technicznych
Dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn
Specjalność: budowa i eksploatacja maszyn
Data uzyskania stopnia: 27/05/1998
Tytuł pracy: Komputerowo zintegrowane konstruowanie i wytwarzanie obrotowych elementów maszyn
Instytucja: Politechnika Śląska; Wydział Mechaniczny Technologiczny

Dr inż. Wacław Banaś – Wykładowca PWSZ w Raciborzu

DOKTORAT
Dziedzina: Nauk technicznych
Dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn
Specjalność: budowa i eksploatacja maszyn
Data uzyskania stopnia: 22/12/2003
Tytuł pracy: Zintegrowany system wspomagania logistycznych decyzji przedsiębiorstwa
Instytucja: Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

Dr inż. Grzegorz Gołda – Wykładowca PWSZ w Raciborzu

DOKTORAT
Dziedzina: nauk technicznych
Dyscyplina: mechanika
Specjalność: mechanika
Data uzyskania stopnia: 22/12/2003
Tytuł pracy: Modelowanie przecinarki z piłą taśmową bez końca w formalizmie grafów wiązań
Instytucja: Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

Dr inż. Krzysztof Simek – Wykładowca PWSZ w Raciborzu

DOKTORAT
Dziedzina: nauk technicznych
Dyscyplina: automatyka i robotyka
Specjalność: automatyka i telemechanika
Data uzyskania stopnia: 24/11/1992
Tytuł pracy: Sterowanie zadowalające złożonymi systemami przy deterministycznym modelu niepewności
Instytucja: Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

mgr Krzysztof Sadlok – Wykładowca PWSZ w Raciborzu

Tytuł: mgr inż. 
Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska
Specjalność: ogrzewnictwo, wentylacja i ochrona atmosfery
Data uzyskania tytułu: 06/2009
Tytuł pracy: Koncepcja ogrzewania budynków sakralnych
Instytucja:  Politechnika Śląska