Zaznacz stronę

Organizacja roku

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021 

Rok akademicki 2020/2021 trwa od 1.10.2020r. do 30.09.2021 r.

Uwaga! W związku z pandemią COVID-19 organizacja roku uległa zmianie (zarządzenie Rektora 77/2020). Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.

STUDIA STACJONARNE

STUDIA STACJONARNE

Wyszczególnienie

Terminy

Spotkanie organizacyjne dla studentów I roku

30 września 2020 r.

Semestr zimowy

01.10.2020 – 24.02.2021

zajęcia 14 i 15 tygodnia przypadające w środę i

15 tygodnia przypadające w niedzielę realizowane wg indywidualnych ustaleń wykładowców, po akceptacji Dyrekcji Instytutu

Zajęcia dydaktyczne

01.10.2020 – 22.12.2020

Przerwa świąteczna

23.12.2020 – 06.01.2021

Zajęcia dydaktyczne

07.01.2021 – 27.01.2021

Sesja egzaminacyjna

28.01.2021 (czwartek) – 10.02.2021(środa)

Przerwa międzysemestralna

11.02.2021 – 17.02.2021

Sesja poprawkowa

(czwartek) 18.02.2021 – 24.02.2021 (środa)

Termin złożenia indeksów i kart okresowych osiągnięć przez studentów 

25.02.2021

Termin złożenia dokumentacji (protokołów zaliczeń i egzaminów) przez  wykładowców

25.02.2021

Semestr  letni

25.02.2021 – 30.09.2021

zajęcia 15 tygodnia przypadające w poniedziałek i niedzielę, realizowane wg indywidualnych ustaleń wykładowców, po akceptacji Dyrekcji Instytutu

Zajęcia dydaktyczne

(czwartek) 25.02.2021 – 31.03.2021

Przerwa świąteczna

01.04.2021 – 07.04.2021

Zajęcia dydaktyczne

(czwartek) 08.04.2021 – 20.06.2021

Sesja egzaminacyjna

21.06.2021 – 30.06.2021

Sesja poprawkowa

06.09.2021 – 12.09.2021

Termin złożenia indeksów i kart okresowych osiągnięć przez studentów

13.09.2021

Termin złożenia dokumentacji (protokołów zaliczeń i egzaminów) przez wykładowców

13.09.2021

Przerwa wakacyjna

01.07.2021 – 30.09.2021

Z uwagi na 6 miesięczne praktyki, zajęcia w semestr II, IV na kierunku ZIP realizowane są w ciągu 10 tygodni

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

01.11.2020, 11.11.2020, 12.03.2021 – Dzień upamiętnienia założenia PWSZ, 01.05.2021-03.05.2021, 23.05.2021, 03.06.2021