Zaznacz stronę

Organizacja roku

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

Rok akademicki 2021/2022 trwa od 1.10.2021 r. do 30.09.2022 r.

 

STUDIA STACJONARNE

 

STUDIA STACJONARNE

Wyszczególnienie

Terminy

Spotkanie organizacyjne dla studentów I roku

30 września 2021 r.

Semestr zimowy

01.10.2021 – 17.02.2022

zajęcia 15 tygodnia przypadające w czwartek

realizowane wg indywidualnych ustaleń wykładowców, po akceptacji Dyrekcji Instytutu

Zajęcia dydaktyczne

02.10.2021 – 23.12.2021

Przerwa świąteczna

24.12.2021 – 06.01.2022

Zajęcia dydaktyczne

07.01.2022 – 31.01.2022

Sesja egzaminacyjna

01.02.2022 (wtorek) – 10.02.2022(czwartek)

Przerwa międzysemestralna

11.02.2022 – 17.02.2022

Sesja poprawkowa

 18.02.2022 (piątek) – 24.02.2022 (czwartek)

Termin złożenia indeksów i kart okresowych osiągnięć przez studentów 

25.02.2022

Termin złożenia dokumentacji (protokołów zaliczeń i egzaminów) przez  wykładowców

25.02.2022

Semestr  letni

18.02.2022 – 30.09.2022

 

Zajęcia dydaktyczne

18.02.2022 – 13.04.2022

Przerwa świąteczna

14.04.2022 – 19.04.2022

Zajęcia dydaktyczne

20.04.2022 – 19.06.2022

Sesja egzaminacyjna

20.06.2022 – 03.07.2022

Sesja poprawkowa

05.09.2022 – 18.09.2022

Termin złożenia indeksów i kart okresowych osiągnięć przez studentów

19.09.2022

Termin złożenia dokumentacji (protokołów zaliczeń i egzaminów) przez wykładowców

19.09.2022

Przerwa wakacyjna

01.07.2022 – 30.09.2022

Z uwagi na 6 miesięczne praktyki, zajęcia w semestr II, IV, VI na kierunku ZiIP realizowane są w ciągu 10 tygodni

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Semestr zimowy:

01.10.2021 – Inauguracja roku akademickiego

30.10.2021- 01.11.2021,

11.11.2021,

 

Semestr letni:

16.03.2022 – Dzień upamiętnienia założenia PWSZ,

29.04.2022-03.05.2022,

03.06.2022-05.06.2022,

15.06.2022-16.06.2022