Zaznacz stronę

Organizacja roku

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 

Rok akademicki 2019/2020 trwa od 1.10.2019 r. do 30.09.2020 r.

Uwaga! W związku z pandemią COVID-19 organizacja roku uległa zmianie (zarządzenie Rektora 60/2020). Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.

STUDIA STACJONARNE

STUDIA STACJONARNE

Wyszczególnienie

Terminy

Spotkanie organizacyjne dla studentów I roku

30 września 2019 r.

Semestr zimowy

01.10.2019 – 01.03.2020

w dn. 28.01.2020 (wtorek) i 29 .01.2020 (środa) należy realizować zajęcia z 14 i 15 poniedziałku

Zajęcia dydaktyczne

01.10.2019 – 20.12.2019

Przerwa świąteczna

21.12.2019 – 03.01.2020

Zajęcia dydaktyczne

04.01.2020 – 02.02.2020

Sesja egzaminacyjna

03.02.2020 – 16.02.2020

Przerwa międzysemestralna

17.02.2020 – 23.02.2020

Sesja poprawkowa

24.02.2020 – 01.03.2020

Termin złożenia indeksów i kart okresowych osiągnięć przez studentów 

do 02.03.2020

Termin złożenia dokumentacji (protokołów zaliczeń i egzaminów) przez  wykładowców

do 02.03.2020

Semestr  letni

02.03.2020 – 30.09.2020

w dniu 17.06.2020 (środa) należy realizować zajęcia z czwartku

zajęcia 15. tygodnia przypadające w piątek i w sobotę oraz zajęcia 14. i 15. tygodnia przypadające w niedzielę należy realizować wg indywidualnych ustaleń wykładowców ze studentami po akceptacji dyrektora instytutu

Zajęcia dydaktyczne

02.03.2020 – 08.04.2020

Przerwa świąteczna

09.04.2020 – 14.04.2020

Zajęcia dydaktyczne

15.04.2020 – 21.06.2020

Sesja egzaminacyjna

22.06.2020 – 15.07.2020

Sesja poprawkowa

01.09.2020 – 13.09.2020

Termin złożenia indeksów i kart okresowych osiągnięć przez studentów

do 14.09.2020

Termin złożenia dokumentacji (protokołów zaliczeń i egzaminów) przez wykładowców

do 14.09.2020

Przerwa wakacyjna

16.07.2020 – 30.09.2020

Dni wolne od zajęć dydaktycznych z wyłączeniem przerw świątecznych i przerwy międzysemestralnej: 01-02-03.11.2019; 11.11.2019; 01.01.2020; 06.01.2020; 30.01.2020; 01-02-03.05. 2020; 31.05.2020; 11.06.2020.

STUDIA NIESTACJONARNE

Terminarz zjazdów dla wszystkich kierunków i specjalności

 

Semestr zimowy

 

Semestr letni

 

ZJAZD I

04-05-06.10.2019

ZJAZD I

06-07-08.03.2020

ZJAZD II

 18-19-20.10.2019

ZJAZD II

20-21-22.03.2020

ZJAZD III

25-26-27.10.2019

ZJAZD III

03-04-05.04.2020

ZJAZD IV

08-09-10.11.2019

ZJAZD IV

24-25-26.04.2020

ZJAZD V

22-23-24.11.2019

ZJAZD V

08-09-10.05.2020

ZJAZD VI

06-07-08.12.2019

ZJAZD VI

22-23-24.05.2020

ZJAZD  VII

13-14-15.12.2019

ZJAZD  VII

05-06-07-06.2020

ZJAZD  VIII

10-11-12.01.2020

ZJAZD  VIII

12-13-14.06.2020

ZJAZD IX

24-25-26.01.2020

ZJAZD IX

19-20-21.06.2020

Sesja egzaminacyjna

07-08-09-14-15-16.02.2020

Sesja egzaminacyjna

26-27-28 06.2020

03-04-05.07.2020

10-11.12.07.2020

Sesja poprawkowa

28-29-.02.-1.03.2020

Sesja poprawkowa

4-5-6.09.2020

11-12-13.09.2020

Termin złożenia indeksów i kart okresowych osiągnięć przez studentów

02.03.2020

Termin złożenia indeksów i kart okresowych osiągnięć przez studentów

14.09.2020

Termin złożenia dokumentacji (protokołów zaliczeń i egzaminów) przez wykładowców

02.03.2020

Termin złożenia dokumentacji (protokołów zaliczeń i egzaminów) przez wykładowców

14.09.2020