Zaznacz stronę

BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA

Interesują Cię kwestie związane z bezpieczeństwem? Marzy Ci się praca w służbach specjalnych, inspekcjach czy strażach? Chciałbyś poszerzyć wiedzę z zakresu militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących we współczesnym świecie? Stoisz o krok od realizacji swoich marzeń. Wybierz studia na kierunku BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA prowadzone przez Instytut Studiów Społecznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu!

NOWOŚĆ 2018

Od nowego roku akademickiego Instytut Studiów Społecznych  wprowadza na kierunku Bezpieczeństwo Państwa nową specjalność – Bezpieczeństwo Publiczne. Dedykowana ona będzie osobom ubiegający się w przyszłości o pracę przede wszystkim w służbach mundurowych.

Siatka godzin była tworzona przez funkcjonariuszy służb mundurowych: policjantów, wojskowych, strażaków, pograniczników, funkcjonariuszy służby więziennej i straży miejskiej oraz pracowników sztabu zarządzania kryzysowego. Wśród przedmiotów znajdą się takie, które wprowadzają w specyfikę danych służb. Oprócz zajęć teoretycznych, studenci uczestniczyć będą także w zajęciach praktycznych potrzebnych w wykonywaniu przyszłych obowiązków służbowych np. techniki interwencji, pomoc przedmedyczna z elementami pola walki, oględziny miejsca zdarzenia. Dodając do tego przedmioty realizowane obecnie (np. samoobrona, strzelectwo, bezpieczeństwo w sieci) absolwenci kierunku będą lepiej przygotowani do wymogów stawianych przez przyszłych pracodawców.

 • Dzięki temu kierunkowi:

  • zostaniesz specjalistą z zakresu zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa publicznego lub międzynarodowego;
  • dowiesz się w jaki sposób analizować i przewidywać zagrożenia lokalne, krajowe i międzynarodowe;
  • będziesz potrafił zorganizować akcję ratunkową w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ludzi;
  • zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności, które pozwolą Ci znaleźć zatrudnienie w administracji publicznej, służbach, inspekcjach, strażach, a także prywatnych firmach zajmujących się bezpieczeństwem.

Weź sprawy w swoje ręce i rozpocznij studia na kierunku BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA.  Sam zdecyduj, w czym chcesz się specjalizować:

 • bezpieczeństwo społeczno-ekonomiczne
 • bezpieczeństwo Polityczno-militarne

Bezpieczeństwo narodowe to praktyczny kierunek studiów, który pozwoli Ci odnaleźć się na trudnym i dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Wiedza ekspercka jaką uzyskasz w trakcie wykładów oraz umiejętności praktyczne zdobyte w trakcie warsztatów, ćwiczeń i praktyk pozwolą Ci stać się konkurencyjnym na rynku.

Przykładowe stanowiska pracy: absolwenta kierunku Bezpieczeństwo Państwa to: pracownik instytucji lub formacji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo, pracownik komórki Zarządzania Kryzysowego, BOR, ABW, CBW; biurowy lub operacyjny pracownik na wszystkich szczeblach zarządzania kryzysowego; pracownik biurowy w resortach lub innych urzędach na stanowiskach związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem i obronnością, także w kancelarii niejawnej; główny analityk danych w sytuacjach kryzysowych; główny operator lub inspektor ds. monitorowania zagrożeń; doradca w sztabach kryzysowych na różnych szczeblach administracji państwowej i samorządowej.

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA ONLINE JUŻ TERAZ!

Skip to content