Zaznacz stronę

Archiwum PWSZ w Raciborzu – gabinet A133
poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00

Kontakt:
mgr Anna Chrobok
Specjalista ds. archiwum
tel. 32 415 50 20 wew. 130
e-mail: anna.chrobok@pwszrac.pl

 

W sprawie wydania lub udostępnienia dokumentacji prosimy kierować własnoręcznie podpisane wnioski na adres:

PWSZ w Raciborzu

Ul. Słowackiego 55

47-400 Racibórz

 

Zapytania w sprawie zaświadczeń lub innych dokumentów prosimy kierować na adres e-mail: Anna.chrobok@pwsz.raciborz.edu.pl Informacja zwrotna zostanie udzielona po 13.09.2020 r.

 

W sprawach dokumentacji przebiegu nauczania po Kolegium Nauczycielskim w Raciborzu należy się kontaktować z Ministerstwem Edukacji Narodowej w Warszawie. Dane kontaktowe:

tel. 22 34 74 100

fax. 22 34 74 261

e-mail: informacja@men.gov.pl

Al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa

 

W sprawach dokumentacji przebiegu nauczania po Studium Nauczycielskim w Raciborzu należy się kontaktować z Kuratorium Oświaty w Katowicach. Dane kontaktowe:

tel. 32 606 30 35

e-mail: kancelaria@kuratorium.katowice.pl

Ul. Powstańców 41A, 40-024 Katowice

 

W sprawach dokumentacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Raciborzu należy się kontaktować się z likwidatorem tej jednostki – Panią mgr Agatą Tańską, dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu. Dane kontaktowe:

tel. 32 415 30 01

  1. K. Miarki 4, 47-400 Racibórz

 

W wyjątkowo pilnych sprawach prosimy o kontakt na adres e-mail: Mariola.fandrejewska@pwsz.raciborz.edu.pl (nr tel. 32 415 50 20 w. 105).


FileAction

FileAction