Archiwum PWSZ w Raciborzu – gabinet A133
poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00

Kontakt:
mgr Anna Chrobok
Specjalista ds. archiwum
tel. 32 415 50 20 wew. 124
e-mail: anna.chrobok@pwszrac.pl

 

W dniu 24.05.2019 r. archiwum jest nieczynne.

Informujemy, że w sprawach dokumentacji przebiegu nauczania po Kolegium Nauczycielskim w Raciborzu należy się kontaktować z Ministerstwem Edukacji Narodowej w Warszawie, natomiast w sprawach akt przebiegu nauczania po Studium Nauczycielskim w Raciborzu – z Kuratorium Oświaty w Katowicach.


FileAction
Zarządzenie nr 112 - 2017 r..PDF  Download 
zał. 1. - karta obiegowa.pdf  Download 
zał. 2. - wniosek o przesł. świad. dojrz.pdf  Download 
zał. 3. - wniosek o przesł. dok.pdf  Download 
zał. 4. - wniosek o wydanie zaśw..pdf  Download 
zał. 5. - upoważnienie.pdf  Download 
zał. 6 - tabela dokumentów i opłat.pdf  Download