Wybierz Strona

STYPENDIA

Sekcja stypendiów (parter pok. A137)
mgr Anna Czekała
tel. 32 415 50 20 wew. 195
e-mail: anna.czekala@pwsz.raciborz.edu.pl

AKTY PRAWNE – do pobrania

formy świadczeń dla studentów

Aktualności

Odbiór decyzji w sprawie stypendium – semestr zimowy 2019/2020

  ODBIÓR DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH DOT. ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ   Studenci, którzy składali na semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020 wnioski                     o przyznanie świadczeń tj : stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych,...

Jak, gdzie, kiedy złożyć wniosek na stypendium

JAK, GDZIE, KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK O STYPENDIUM   Informacje w sprawie składania wniosków o przyznanie świadczeń dla studentów na SEMESTR ZIMOWY  roku akademickiego 2019/2010 są udostępnione na stronie głównej uczelni pod zakładką :STUDENT – STYPENDIA”.  Zakres...

ISTOTNA ZMIANA DOT. DOKUMENTOWANIA DOCHODU STUDENTA

UWAGA STUDENCIE – ISTOTNA ZMIANA DOT. DOKUMENTOWANIA DOCHODU (dot. stypendium socjalnego)   Od 1 października obowiązuje nowa zasada wynikająca z treści Art. 88 ust 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2019r. w myśl którego student,...

X