Zaznacz stronę

J.M. Rektor
 dr hab. inż. arch. Ewa Stachura prof. Uczelni

Prorektor ds. dydaktyki i studentów
dr Jacek Pierzchała

Kanclerz
mgr inż. Jacek Pierzga

Dyrektor Instytutu Studiów Społecznych
dr Dariusz Chojecki

Dyrektor Instytutu Techniki
dr inż. Tomasz Czyszpak

Dyrektor Instytutu Studiów Edukacyjnych
dr Gabriela Kryk

Dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej i Zdrowia
dr Marcin Kunicki

Dyrektor Instytutu Architektury
dr inż. Joanna Sokołowska-Moskwiak

Dyrektor Instytutu Neofilologii
dr Daniel Vogel, doc.