Zaznacz stronę

WŁADZE PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU

JM Rektor
dr Paweł Strózik

Prorektor do spraw studentów
dr Beata Fedyn

Prorektor do spraw organizacji
dr inż. Tomasz Czyszpak

Dyrektor Administracyjny
mgr inż. Jacek Pierzga

Dyrektor Instytutu Architektury
dr inż. arch. Joanna Sokołowska-Moskwiak, profesor Uczelni

Dyrektor Instytutu Studiów Edukacyjnych
dr Ludmiła Nowacka

Dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej i Zdrowia
dr Marek Sroka

Dyrektor Instytutu Studiów Społecznych
dr Dariusz Chojecki

Dyrektor Instytutu Neofilologii
dr Daniel Vogel, doc.

Dyrektor Instytutu Techniki
dr inż. Małgorzata Kuchta