J.M. Rektor
prof. nadzw. dr hab. inż. arch.
Ewa Stachura

Prorektor do spraw dydaktyki i studentów
dr Paweł Strózik

Prorektor do spraw rozwoju i organizacji
dr Jakub Berezowski

Kanclerz
dr inż. arch. Janusz Faron

Dyrektor Instytutu Architektury
dr inż. Joanna Sokołowska-Moskwiak

Dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej i Zdrowia
dr Marcin Kunicki

Dyrektor Instytutu Neofilologii
dr Daniel Vogel, doc.

Dyrektor Instytutu Studiów Edukacyjnych
dr Gabriela Kryk

Dyrektor Instytutu Studiów Społecznych
dr Dariusz Chojecki

Dyrektor Instytutu Techniki
dr inż. Tomasz Czyszpak