Instytut Architektury

SEKRETARIAT INSTYTUTU ARCHITEKTURY

Sekretariat:
mgr Katarzyna Kazimierów
pokój: 121 ul. Słowackiego 55 (Budynek Główny PWSZ)

tel. 32 415 50 20 wew. 130
katarzyna.kazimierow@pwszrac.pl

Sekretariat Instytutu Architektury jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 14:30
Obsługa studentów od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-12.00

AKTUALNOŚCI

Dlaczego warto studiować Architekturę?

Niesłabnącą popularnością i zainteresowaniem cieszą się studia architektoniczne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu. Uznanie i pozycję zagwarantował sobie kierunek dzięki wysokiemu poziomowi kształcenia potwierdzany licznymi nagrodami w konkursach studenckich, żywo realizowanej wymianie międzynarodowej, aktywności kół naukowych oraz doskonałej kadrze wspieranej przez zagranicznych profesorów.

Odnowa centrów śląskich miasta – wystawa prac architektonicznych w raciborskiej PWSZ

W murach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu trwa wystawa prac architektonicznych, będących efektem warsztatów „Pomysły dla Opawy”, przeprowadzonych w ramach projektu „Rewitalizacja miast śląskich”, którego partnerami są: Urząd Miasta w Opawie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu oraz Uniwersytet Techniczny w Ostrawie.

Prace dyplomowe studentów architektury wśród najlepszych w województwie

W dniu 14.11.2017 w Bibliotece Śląskiej w Katowicach odbyła się prezentacja 15 najlepszych prac dyplomowych  zgłoszonych w drodze konkursu do Nagrody Katowickiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich za prace dyplomowe i kursowe z zakresu urbanistyki, gospodarki przestrzennej i zrównoważonego rozwoju przyznawane autorom i promotorom prac wykonanych na uczelniach wyższych, mających swą siedzibę w województwie śląskim.

Wzmocnienie współpracy PWSZ w Raciborzu z uniwersytetami Europy

PWSZ w Raciborzu odnotował w ciągu ostatniego roku bardzo udaną współpracę z uczelniami europejskimi , w ramach programu Erasmus +. Kilkunastu studentów i 8 pracowników PWSZ uczestniczyło w wymianie studyjnej lub szkoleniu zawodowym na różnych uczelniach w Europie. International University of Sarajevo jest jednym z partnerów wymiany międzynarodowej w dziedzinie architektury.

Międzynarodowy Dzień Studenta

Instytut Studiów Edukacyjnych zaprasza do włączenia się w obchody Międzynarodowego Dnia Studenta, który przypada na dzień 17 listopada. Członkowie kół naukowych działających w Instytucie zachęcają wszystkich żaków do wspólnej popularyzacji aktywności studenckiej.

Zaproszenie na spotkanie z cyklu „Rozmowy o fotografii” i wernisaż wystawy „Wspomnienie”

Na zaproszenie Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej w dniu 30 października br. o godz. 17:00 w siedzibie TMZR przy ul. Długiej 9 w Raciborzu odbędzie się pierwsze w tym roku akademickim spotkanie członków Studenckiego Koła Naukowego Fotografii Artystycznej FOTON z cyklu „Rozmowy o fotografii”, połączone z wernisażem wystawy fotografii WSPOMNIENIE.

ZARZĄDZENIE NR 68/2017 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU     ZARZĄDZENIE NR  68/2017 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU z dnia 29 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia godzin wolnych od zajęć dydaktycznych   na podstawie art. 66 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27...

Bezpłatne studia! Trwa rekrutacja!

Wybór miasta i uczelni, w których spędzi się wiele lat, jest jednym z najtrudniejszych w naszym życiu. Przed podjęciem decyzji warto przemyśleć plusy i minusy wszelkich rozwiązań. Na korzyść raciborskiej PWSZ przemawia m.in.: bliskość miejsca zamieszkania, dogodny dojazd i bogata, wciąż rozwijana, oferta kierunków kształcenia przygotowana pod potrzeby rynku pracy.

Miasto Opawa zdobyło dotację na czesko-polski projekt architektoniczny

Miasto Statutowe Opawa zdobyło dotację z Euroregionu Silesia w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska na projekt numer rejestracyjny CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000801 „Odnowienie Śląskich Centrum I. – Opawa“, który realizowany będzie w ciągu całego roku 2017. Przewidywane wydatki kwalifikowane projektu są 18.396,80 EUR, przyznana dotacja wynosi 15.637,28 EUR.

Europejskie uczelnie otwarte na studentów Architektury

Erasmus + zakończyła się rekrutacja na międzynarodowy program wymiany studentów w ramach akcji mobilność edukacyjna w PWSZ w Raciborzu. Coraz większa liczba młodych ludzi będzie mogła zdobywać międzynarodowe doświadczenie. Pierwsi studenci kierunku Architektura PWSZ w Raciborzu nowy rok akademicki rozpoczną edukacją w Portugalii, Hiszpanii, we Włoszech i Bośni.

Śląska Okręgowa Izba Architektów rozpoczyna cykl szkoleń dla projektantów w PWSZ

Już kolejny rocznik studentów architektury opuścił mury PWSZ. W trosce o dalszy rozwój zawodowy młodych inżynierów architektów PWSZ w Raciborzu, działając we współpracy ze stowarzyszeniami zawodowymi, rozpoczyna cykl szkoleń branżowych. Śląska Okręgowa Izba Architektów RP w ramach zadań statutowych prowadzi szkolenia zawodowe skierowane do swoich członków, środowiska architektów oraz projektantów.

Nowa strona internetowa PWSZ w Raciborzu

Po kilku latach funkcjonowania strony internetowej PWSZ w Raciborzu przyszedł czas na odświeżenie i zmiany. Nowy portal jest nowocześniejszy, przystosowany do urządzeń mobilnych i przede wszystkim bardziej funkcjonalny. Zostały wprowadzone nowe usprawnienia i funkcje. W przyszłości pojawi się również możliwość obsługi przez osoby z problemami ze wzrokiem.

Co po maturze? Uczelnia blisko domu to uczelnia pełna przyjaciół

Wiemy, że obecnie stoicie przed trudnym wyborem uczelni i miasta, w którym spędzicie kilka najbliższych lat. 15 lat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu to nie tylko kontynuacja tradycji Studium Nauczycielskiego, ale przede wszystkim nowoczesna uczelnia i nowe kierunki studiów.

Sarajevo – Days of Architecture

W dniach 28 – 31 maja na zaproszenie University of Sarajevo studentki Architektury PWSZ w składzie: Martyna Dziurska, Lidia Flak, Agata Kandora, Hanna Kuczera, Karolina Krupa, Justyna Lebiedzik, Joanna Trojan wraz z prof. Ewą Stachurą oraz dr inż. arch. Joanną Sokołowską-Moskwiak wzięły udział w międzynarodowej konferencji „Days of Architecture” w Sarajewie.

Warsztaty dydaktyczne w Krakowie

W dniu 22 listopada grupa 56 studentów I, III i IV semestru kierunku Architektura i Urbanistyka uczestniczyła w warsztatach dydaktycznych. Specjalna forma warsztatów miała na celu lepiej zrealizować program zawarty w kartach przedmiotów kierunku.

Zaproszenie

Edu. Art.

Zaproszenie ISE

Portal Studencki

Portal Studencki PWSZ w Raciborzu

IBUK LIBRA

Journal of Physical Education & Health