Weź udział w konkursie „Zostań liderem w społeczeństwie obywatelskim”!

Biura Posła do Parlamentu Europejskiego, Jerzego Buzka oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu zapraszają do udziału w konkursie pod tytułem „Zostań liderem w społeczeństwie obywatelskich”. Zgłoszenia może przesłać zarówno młodzież szkół ponadgimnazjalnych, jak i studenci uczący się lub mieszkający na terenie województwa śląskiego

Loading
  • Biblioteka
  • Instytut Architektury
  • Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia
  • Instytut Neofilologii
  • Instytut Studiów Edukacyjnych
  • Instytut Studiów Społecznych
  • Instytut Techniki
  • Edukacja Artystyczna
  • Zarządzenia Rektora

ERASMUS+

Loading

Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego

Loading