Zaznacz stronę

Architektura - ważne informacje o egzaminie na kierunek architektura. kliknij, aby rozwinąć!

Egzamin wstępny:
Sprawdzian predyspozycji: 30 czerwca 2022 r.
godz. 9.00 – pierwsze zadanie
godz. 13.00 – drugie zadanie

– kliknij tutaj, aby zobaczyć zasady egzaminu wstępnego (forma, przebieg, kiedy otrzymasz wyniki)

– kliknij tutaj, aby zobaczyć harmonogram rekrutacji

EGZAMIN ODBĘDZIE SIĘ W SIEDZIBIE INSTYTUTU ARCHITEKTURY, NA UL. ŁĄKOWEJ 31A

KOMUNIKATY

Studenci, którzy złożyli wniosek o stypendium na semestr letni 2021/2022

proszeni są o odbiór opublikowanej decyzji w platformie studenta

wg instrukcji zamieszczonej na stronie PWSZ pod zakładką student-stypendia-formalności

nieprzekraczalnie do dnia 08.04.br.

Informujemy studentów I roku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu roku o obowiązku odbycia szkolenia bibliotecznego, którego celem jest zapoznanie studentów z funkcjonowaniem Biblioteki PWSZ w Raciborzu oraz przygotowanie ich do aktywnego korzystania z jej zbiorów.

Przysposobienie biblioteczne dla studentów I roku uprawnionych do korzystania z zasobów biblioteki odbywa się na platformie e-learningowej MOODLE.

Wszelkie informacje dotyczące szkolenia można uzyskać bezpośrednio w bibliotece, telefonicznie, mailowo lub na stronie internetowej http://biblioteka.pwsz.raciborz.edu.pl/szkolenie-biblioteczne-on-line/

Na terenie Uczelni obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa oraz stosowania się do zasad sanitarno-epidemiologicznych.

REALIZOWANE PROJEKTY

PWSZ W RACIBORZU na skróty
Kliknij na odpowiedni odnośnik, aby przejść do interesującej Cię kategorii

Instytut Studiów
Edukacyjnych

Instytut
Neofilologii

Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia

Instytut Studiów Społecznych

Projekty

Stypendia

Egzamin dyplomowy

Plan zajęć

Organizacja roku

Portal Studencki