Wybierz Strona

eNauka PWSZ w Raciborzu (Moodle i Microsoft Teams)

Szanowni Studenci! Dziękujemy za Wasze zaangażowanie w zdalną naukę 🙂 Specjalnie dla Was przygotowaliśmy dwa ważne narzędzia rekomendowane przez Władze Uczelni: Moodle oraz Microsoft Teams. Zapraszamy do korzystania! Szczegóły w naszym krótkim filmie video ➡️🎥

Opublikowany przez PWSZ w Raciborzu Poniedziałek, 30 marca 2020

Komunikat nr 9 w sprawie procesu wypłaty przyznanych świadczeń na semestr letni roku akademickiego 2019/2020
https://www.pwsz.raciborz.edu.pl/2020/03/25/komunikat-w-sprawie-proceus-wyplaty-przyznanych-swiadczen-na-semestr-letni-roku-akademickiego-2019-2020/

Szanowni Państwo. W związku z decyzją Premiera RP i wprowadzeniem stanu epidemii zawieszenie zajęć dydaktycznych na uczelni zostało przedłużone do 15 kwietnia 2020. Do tego czasu nadal realizujemy zajęcia zdalnie, a wszystkie terminy wskazane we wcześniejszych komunikatach ulegną przedłużeniu.

KOMUNIKATY DLA SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ – KORONAWIRUS

Komunikat 11: świadczenia socjalne z ZFŚS (wykładowcy, pracownicy administracyjni)

Drodzy pracownicy,

Zbliżają się Święta Wielkanocne. Jak co roku z okazji świąt zostały przygotowane świadczenia socjalne z ZFŚS. Świadczenia zostaną wypłacone w piątek 04.04.2020 r. na Państwa rachunki bankowe.

Z nadzieją na rychłe spotkanie w murach naszej Uczelni życzymy Wesołych Świąt i zdrowia.

Z poważaniem
Agnieszka Dereń-Kulczycka

KWESTOR

Komunikat 10: Jednorazowe zapomogi dla studentów
W związku z zaleceniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie uruchomienia procedury naboru wniosków na jednorazowe zapomogi, stanowiące wsparcie dla studentów, znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, jaką jest utrata zatrudnia w związku z ograniczeniem funkcjonowania pracodawców, a stanowiącego konsekwencję istniejącego zagrożenia epidemiologicznego, prosimy się o zapoznanie się z komunikatem władz Uczelni.
https://www.pwsz.raciborz.edu.pl/2020/03/31/jednorazowe-zapomogi-wsparcie-dla-studentow/
Komunikat 9: Zmiany w wypłacie stypendiów

Komunikat nr 9 w sprawie procesu wypłaty przyznanych świadczeń na semestr letni roku akademickiego 2019/2020
https://www.pwsz.raciborz.edu.pl/2020/03/25/komunikat-w-sprawie-proceus-wyplaty-przyznanych-swiadczen-na-semestr-letni-roku-akademickiego-2019-2020/

Komunikat 8: Informacja dotycząca Domu Studenckiego

Informujemy, że mieszkańcy Domu Studenta nie zostaną obciążeni kosztami za czas trwania zawieszenia zajęć dydaktycznych. Opłaty będą pobierane tylko w przypadku osób, które pozostały w DS: 

https://www.pwsz.raciborz.edu.pl/2020/03/20/zarzadzenie-nr-44-2020-rektora-pwsz-w-raciborzu-z-dnia-19-marca-2020-roku-w-sprawie-ustalenia-zasad-pobierania-oplat-za-miejsce-w-domu-studenta-pwsz-w-raciborzu-w-okresie-zagrozenia-epidemicznego-wiru/ 

Komunikat 7: Ważność legitymacji studenckich - decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ważność legitymacji studenckich została przedłużona przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do dn. 31 maja 2020 r.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie studiów http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/42
W tej chwili nie ma konieczności zbierania legitymacji i ich przekazywania do Działu Obsługi Studenta, są ważne, zgodnie z powyższym Rozporządzeniem mimo określonej daty na hologramie.
Po zakończeniu terminu ich ważności, (31-05-2020) wydanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uczelnia określi termin i czas zebrania Elektronicznych Legitymacji Studenckich w celu wydania hologramów
Komunikat 6: Obowiązek dot. zdalnego nauczania

W związku z obecną sytuacją ZOBOWIĄZUJE SIĘ wszystkich studentów oraz wykładowców do bieżącego sprawdzania swoich grupowych skrzynek pocztowych oraz maili indywidualnych. Jest to niezbędne dla realizacji ➡️ OBOWIĄZKU ZDALNEGO NAUCZANIA. Ponadto prosimy o regularne sprawdzanie komunikatów pojawiających się na stronie internetowej uczelni www.pwszrac.pl oraz na naszej stronie na Facebooku/Instagramie. Jednocześnie informujemy wszystkich studentów, że dostęp do grupowych maili znajduje się u tzw. “grupowego”. 

Sprawdzone informacje o Koronawirusie, profilaktyce oraz aktualnej sytuacji: https://www.gov.pl/web/koronawirus

Komunikat 5: Informacja dot. przekazania decyzji - stypendia

Z powodu sytuacji epidemiologicznej, Władze Uczelni podjęły decyzję, że informacje o przyznanych stypendiach zostaną PRZEKAZANE LISTEM POLECONYM. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami: ➡️➡️➡️
https://www.pwsz.raciborz.edu.pl/…/stypendia-decyzja-wladz…/

Sprawdzone informacje o Koronawirusie: https://www.gov.pl/web/koronawirus

Komunikat 4: Zmiany dotyczące praktyk studenckich

Uwaga studenci II roku pedagogiki resocjalizacyjnej. W związku z penademią koronawirusa Prezesi Sądów podjęli decyzję o ograniczeniu  w znacznym stopniu działanie Sądów, dlatego realizacja praktyki która były przewidziana na 16.03.2020-3.04.2020 została zawieszona. Z uwagi na fakt, że sytuacja jest rozwojowa realizacja praktyki zostanie przesunięta na inny termin.

 W przypadku praktyk zawodowych studentów wszystkich pozostałych kierunków 

i specjalności biorąc pod uwagę zagrożenie jakie niesie ze sobą rozprzestrzenianie się koronawirusa zalecamy wstrzymanie się od odbywania praktyk do czasu ustąpienia zagrożenia.

Komunikat 3: Ograniczenie działania uczelni

W związku z licznymi zapytaniami studentów INFORMUJEMY, ŻE UCZELNIA DZIAŁA W OGRANICZONYM ZAKRESIE. Możliwość załatwienia spraw w DZIALE OBSŁUGI STUDENTA odbywa się TYLKO I WYŁĄCZNIE po wcześniejszym kontakcie TELEFONICZNYM BĄDŹ MAILOWYM i wskazaniu pracownika do kontaktu osobistego. W każdym innym przypadku STUDENT NIE BĘDZIE OBSŁUGIWANY⚠️

Kontakty telefoniczne i mailowe do DOS:
https://www.pwsz.raciborz.edu.pl/student/dzial-obslugi-studenta/

Komunikat 1 i 2: Zawieszenie zajęć dydaktycznych

➡️Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną, Władze Uczelni podjęły decyzję o zawieszeniu wszystkich zajęć dydaktycznych od dnia 11.03.2020r. do dnia 29.03.2020r.

W związku z tym WSZELKIE SPRAWY ADMINISTRACYJNE STUDENCKIE w tym:
– złożenie podania,
– odbiór decyzji,
– przedłużanie legitymacji,
– itp.
będą możliwe PO ZAKOŃCZENIU ZAWIESZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH.

Jednocześnie informujemy, że W SPRAWACH PILNYCH ❗️Dział Obsługi Studenta oraz Dział Obsługi Dydaktyki będą czynne w następujących godzinach:
Poniedziałek – Czwartek: od godz. 9.30 do godz. 14.00
Piątek: od godz. 9.30 do godz. 15.30
Sobota: nieczynne

➡️ Studenci, którzy nie rozliczyli semestru zimowego, powinni złożyć indeksy do 5 dni po zakończeniu odwieszenia zajęć dydaktycznych

➡️ Szczegółowe informacje o sposobie realizacji i rozliczania zajęć dydaktycznych zostaną ogłoszone jutro w godzinach wieczornych.

➡️Informujemy, że w dniach od 12.03.2020 r. do 29.03.2020 r. Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu będzie zamknięta z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną. W tym okresie biblioteka nie realizuje żadnych zamówień, wypożyczeń i zwrotów książek. Wypożyczenia książek, których zwrot przypada na wyżej wymieniony okres, prolongowano na 31.03.2020 r. Wstrzymano również pracę Czytelni Ogólnej, Ośrodka Informacji Naukowej oraz Wypożyczalni Międzybibliotecznej. Pracownicy biblioteki udzielają jedynie informacji telefonicznej oraz przesyłaną drogą e-mailową.

KORONAWIRUS – INFORMACJE

Szanowni Państwo! Informujemy, że zajęcia dydaktyczne w najbliższym tygodniu oraz praktyki (od 09.03.2020 r.) odbywają się według planu.

Jednocześnie przypominamy:
1. Zarządzenie Rektora PWSZ w Raciborzu, które informuje o zasadach postępowania w przypadku studentów i pracowników przebywających oraz powracających zza granicy
https://www.pwsz.raciborz.edu.pl/…/zarzadzenie-nr-31-2020-…/

2. Informacje dla studentów i pracowników w związku z możliwością rozpowszechnienia się KORONAWIRUSA (SARS-COV 2). https://www.pwsz.raciborz.edu.pl/…/informacja-dla-uczelni-…/

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia. Szczegółowe informacje dotyczące profilaktyki znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus

Jednorazowe zapomogi – wsparcie dla studentów

Jednorazowe zapomogi – wsparcie dla studentów

W związku z zaleceniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie uruchomienia procedury naboru wniosków na jednorazowe zapomogi, stanowiące wsparcie dla studentów, znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, jaką jest utrata zatrudnia w związku z ograniczeniem funkcjonowania pracodawców, a stanowiącego konsekwencję istniejącego zagrożenia epidemiologicznego, prosimy się o zapoznanie się z komunikatem władz Uczelni.

Komunikat w sprawie procesu wypłaty przyznanych świadczeń na semestr letni roku akademickiego 2019/2020

Komunikat w sprawie procesu wypłaty przyznanych świadczeń na semestr letni roku akademickiego 2019/2020

Szanowni Studenci! Informujemy, że proces wypłaty przyznanych świadczeń na semestr letni roku akademickiego 2019/2020 ulegnie przyspieszeniu, ze względu na zaistniałe okoliczności związane z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego i wynikających utrudnień w...

ZARZĄDZENIE NR 41/2019 Rektora z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie działań mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej PWSZ w Raciborzu

ZARZĄDZENIE NR 41/2019 Rektora z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie działań mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej PWSZ w Raciborzu

ZARZĄDZENIE NR 41/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie działań mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

ZARZĄDZENIE NR 37/2020 Rektora z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej PWSZ w Raciborzu

ZARZĄDZENIE NR 37/2020 Rektora z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej PWSZ w Raciborzu

ZARZĄDZENIE NR 37/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 mwśród społeczności akademickiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

ZARZĄDZENIE NR 31/2020 w sprawie działań mających zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w PWSZ w Raciborzu

ZARZĄDZENIE NR 31/2020 w sprawie działań mających zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w PWSZ w Raciborzu

ZARZĄDZENIE NR  31/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 4 marca 2020 roku w sprawie działań mających zapobieganie oraz przeciwdziałanie  zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej  w Raciborzu.

 

Informacja dla uczelni wyższych w związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski nowego koronawirusa (SARS-CoV-2)

Informacja dla uczelni wyższych w związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski nowego koronawirusa (SARS-CoV-2)

Aktualnie nie ma wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ani Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), które nakazywałyby objęcie nadzorem osoby powracające z krajów azjatyckich oraz innych krajów zagrożonych koronawirusem, jeżeli nie spełniają one kryteriów kwalifikacji do dalszego postępowania.

AKTUALNOŚCI

Jednorazowe zapomogi – wsparcie dla studentów

Jednorazowe zapomogi – wsparcie dla studentów

W związku z zaleceniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie uruchomienia procedury naboru wniosków na jednorazowe zapomogi, stanowiące wsparcie dla studentów, znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, jaką jest utrata zatrudnia w związku z ograniczeniem funkcjonowania pracodawców, a stanowiącego konsekwencję istniejącego zagrożenia epidemiologicznego, prosimy się o zapoznanie się z komunikatem władz Uczelni.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI

MODERNIZACJA PARKU ŚLĄSKIEGO WPKiW – NOWE WYZWANIE DLA STUDENTÓW ARCHITEKTURY

MODERNIZACJA PARKU ŚLĄSKIEGO WPKiW – NOWE WYZWANIE DLA STUDENTÓW ARCHITEKTURY

Dyrektor Instytutu Architektury dr inż. arch. Joanna Sokołowska Moskwiak,  członek Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (WKU-A) w posiedzeniu, którego przedmiotem było zapoznanie się z projektem rozwoju obszarów miejskich realizowanym w ramach inicjatywy finansowej Jessica na terenie Parku Śląskiego oraz dyskusja połączona z wizytą studyjną wokół kluczowych obiektów architektonicznych zlokalizowanych na terenie Parku Śląskiego m.in. Kąpieliska, Fala, Rosarium, Kapelusza.

Inauguracja “Nursing Now” Polska

Ministerstwo Zdrowia – Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że 5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia uroczyście zainaugurowano Międzynarodową Kampanię “Nursing Now” Polska. 200 lat temu urodziła się wybitna reformatorka współczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale, w związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej.

WYDARZENIA

Z powodu braku zajęć dydaktycznych, wszystkie imprezy są zawieszone do odwołania.

pwsz w raciborzu na skróty

Kliknij na odpowiedni odnośnik, aby przejść do interesującej Cię kategorii

Instytut
Architektury

Instytut
Techniki

Instytut Studiów
Edukacyjnych

Instytut
Neofilologii

Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia

Instytut Studiów Społecznych

Projekty

Stypendia

Egzamin dyplomowy

Plan zajęć

Organizacja roku

Portal Studencki

zarządzenia rektora

ZARZĄDZENIE NR 44/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie ustalenia zasad pobierania opłat za miejsce w Domu Studenta PWSZ w Raciborzu w okresie zagrożenia epidemicznego wirusem SARS CoV-2

ZARZĄDZENIE NR 44/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie ustalenia zasad pobierania opłat za miejsce w Domu Studenta PWSZ w Raciborzu w okresie zagrożenia epidemicznego wirusem SARS CoV-2

ZARZĄDZENIE NR 44/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie ustalenia zasad pobierania opłat za  miejsce w Domu Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w okresie zagrożenia epidemicznego wirusem SARS CoV-2

ZARZĄDZENIE NR 41/2019 Rektora  z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie działań mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej PWSZ w Raciborzu

ZARZĄDZENIE NR 41/2019 Rektora z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie działań mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej PWSZ w Raciborzu

ZARZĄDZENIE NR 41/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie działań mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

ZARZĄDZENIE NR 39/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 poprzez zmianę funkcjonowania obiektów PWSZ w Raciborzu

ZARZĄDZENIE NR 39/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 poprzez zmianę funkcjonowania obiektów PWSZ w Raciborzu

ZARZĄDZENIE NR 39/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 poprzez zmianę funkcjonowania obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

OFERTA

NOWOŚĆ 2019

STUDIA MAGISTERSKIE

NOWOŚĆ 2019

STUDIA INŻYNIERSKIE

oferta PWSZ w Raciborzu:

STUDIA INŻYNIERSKIE

STUDIA INŻYNIERSKIE

STUDIA LICENCJACKIE

STUDIA LICENCJACKIE

STUDIA LICENCJACKIE

STUDIA LICENCJACKIE

STUDIA LICENCJACKIE

STUDIA LICENCJACKIE

POZOSTAŃMY W KONTAKCIE

chcesz zostać naszym studentem?

Sprawdź szczegóły dotyczące Rekrutacji na nowy rok akademicki 

NASZ newsletter

Bądź na bieżąco z informacjami o PWSZ w Raciborzu

SOCIAL MEDIA

Bądź zawsze na bieżaco!