Zaznacz stronę

Architektura - ważne informacje o egzaminie i kursie przygotowawczym! kliknij, aby rozwinąć!

Egzamin wstępny:
Sprawdzian predyspozycji: 23.06.2022 (czwartek)
godz. 9.00 – pierwsze zadanie
godz. 13.00 – drugie zadanie

– kliknij tutaj, aby zobaczyć harmonogram rekrutacji

UWAGA!
Instytut Architektury ogłasza warsztaty dla kandydatów na studia na kierunku ARCHITEKTURA, w których stawka jest INDEKS na studia.
Podczas warsztatów prowadzonych przez doświadczoną kadrę akademicką w drodze konkursu zostanie wyłoniona praca, która zagwarantuje zwycięzcy miejsce na wymarzonym kierunku.
ZAPRASZAMY
8 czerwca 2022
godz 15.00
Instytut Architektury
Raciborz  ul. Łąkowa 31a
tel. 32 415 50 20 wew. 255

KOMUNIKATY

Studenci, którzy złożyli wniosek o stypendium na semestr letni 2021/2022

proszeni są o odbiór opublikowanej decyzji w platformie studenta

wg instrukcji zamieszczonej na stronie PWSZ pod zakładką student-stypendia-formalności

nieprzekraczalnie do dnia 08.04.br.

Informujemy studentów I roku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu roku o obowiązku odbycia szkolenia bibliotecznego, którego celem jest zapoznanie studentów z funkcjonowaniem Biblioteki PWSZ w Raciborzu oraz przygotowanie ich do aktywnego korzystania z jej zbiorów.

Przysposobienie biblioteczne dla studentów I roku uprawnionych do korzystania z zasobów biblioteki odbywa się na platformie e-learningowej MOODLE.

Wszelkie informacje dotyczące szkolenia można uzyskać bezpośrednio w bibliotece, telefonicznie, mailowo lub na stronie internetowej http://biblioteka.pwsz.raciborz.edu.pl/szkolenie-biblioteczne-on-line/

Na terenie Uczelni obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa oraz stosowania się do zasad sanitarno-epidemiologicznych.

REALIZOWANE PROJEKTY

PWSZ W RACIBORZU na skróty
Kliknij na odpowiedni odnośnik, aby przejść do interesującej Cię kategorii

Instytut Studiów
Edukacyjnych

Instytut
Neofilologii

Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia

Instytut Studiów Społecznych

Projekty

Stypendia

Egzamin dyplomowy

Plan zajęć

Organizacja roku

Portal Studencki