Zaznacz stronę

KIERUNKI

STUDIA MAGISTERSKIE 

KIERUNEK PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA
I WCZESNOSZKOLNA

STUDIA INŻYNIERSKIE 

STUDIA LICENCJACKIE

KIERUNEK FILOLOGIA
JĘZYK STUDIÓW:

– język angielski – nauka od poziomu komunikatywnego,

– język angielski – nauka od poziomu podstawowego,

KIERUNEK Filologia
JĘZYK STUDIÓW:

– język niemiecki – nauka od poziomu komunikatywnego,

– język niemiecki – nauka od poziomu podstawowego,

KIERUNEK FILOLOGIA
JĘZYK STUDIÓW:
– język czeski – nauka od poziomu podstawowego

BIURO REKRUTACYJNE

Telefon
tel. bezpośrednio +48 32 418-23-18
tel. przez centralę +48 32 415-50-20 wew. 175

Fax +48 32 415-50-20 wew. 169
E-mail rekrutacja@pwsz.raciborz.edu.pl

PUNKT REKRUTACJI czynny od poniedziałku do piątku

od godz. 7:30 do 14:30
Adres
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
47- 400 Racibórz
ul. Słowackiego 55

Lokalizacja
Główny Budynek PWSZ
Parter