Select Page

„Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus).

Realizacja programu zaplanowana jest do roku 2020.

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie.

Struktura programu Erasmus+ obejmuje trzy główne typy działań:

  • Akcja 1: MOBILNOŚĆ (mobilność osób uczących się i kadry),
  • Akcja 2: WSPÓŁPRACA NA RZECZ INNOWACJI I WYMIANY DOBRYCH PRAKTYK (partnerstwa strategiczne, sojusze na rzec wiedzy, sojusze na rzecz umiejętności sektorowych, budowanie potencjału, platformy informatyczne, takie jak eTwinning, Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie (EPALE) oraz Europejski Portal Młodzieżowy,
  • Akcja 3: WSPARCIE W REFORMOWANIU POLITYK ( wiedza w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży, inicjatywy na rzecz polityki innowacyjności, wsparcie narzędzi polityki europejskiej, współpraca z organizacjami międzynarodowymi, dialog z zainteresowanymi stronami, promowanie polityki i programu,

oraz 2 rodzaje działań „specjalnych” zarządzanych centralnie:

  • JEAN MONNET ( akademickie moduły, katedry i centra doskonałości, debata orientacyjna ze światem akademickim, wsparcie instytucji i stowarzyszeń, badania i konferencje),
  • SPORT ( współpraca partnerska, niekomercyjne europejskie imprezy sportowe, lepsze wykorzystanie wyników badań przy kształtowaniu polityki, dialog z właściwymi zainteresowanymi stronami).”

Przewodnik Programu Erasmus+- link do strony – http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf

Ulotka o programie – link – http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2015/03/frse_erasmusplus_ulotka_szkolnictwo_wyzsze_2015-01-15_print.pdf

Prezentacja Narodowej Agencji Programu Erasmus+ – link do strony – http://erasmusplus.org.pl/

Szczegółowe informacje na temat programu można znaleźć bezpośrednio na stronie internetowej – link www.erasmusplus.org.pl

FRSE logo   http://www.frse.org.pl/

europass http://europass.org.pl/

ceepuswww.buwiwm.edu.pl/wym/ceepus.htm,,

 

fss logo www.fss.org.pl/,

 pl bg transparentwww.esn.pl

AKTUALNOŚCI

październik, 2018

Brak wydarzeń

Zintegrowany program PWSZ w Raciborzu

Portal Studencki

Portal Studencki PWSZ w Raciborzu

IBUK LIBRA

Journal of Physical Education & Health

Bezpłatne studia PWSZ w Raciborzu

Bezpłatne studia PWSZ w Raciborzu

X